20150403

Programa eleitoral da UPRI (2007)

(extraído do seu blog)
101 medidas para transformar Ribadeo

“O Ribadeo que queremos está nas túas mans”
101 medidas para transformar Ribadeo
1. MEDIOAMBIENTE
1. Continuación da senda costeira E-9 en todo o Territorio Municipal , creación e sinalización de novas rutas de sendeirismo.
2. Executar o proxecto de recuperación como senda verde a ruta do antigo tren mineiro de Vilaodrid.
3. Creación dunha planta de tratamento de residuos agrarios.
4. Aplicación da Axenda 21 Local.
5. Novo Plan Municipal de Residuos (PMR) contemplando:
• Creación de compost.
• Eliminar contenedores casco urbano.
• Recollida neumática.
• Separación de aguas fecais/fluviais.
• Adquisición dun camión de limpeza viaria.
• Adquisición dun camión lavacontenedores.
• Adquisición dun camión baldeador.
• Fomento da ampliación da recollida selectiva.
• Plan anual de educación ambiental (xornadas, conmemoracións,
celebracións…).
. Instalación do servizo de limpeza viaria en Rinlo.
6. Creación dun bosque-escola no entorno da “Casa da Ría”, a súa reapertura durante todo o ano e posta en marcha do teléfono verde.
7. Limpeza y repoboación con alevins de troita e reo dos ríos do Térmo Municipal.
8. Apoio á recuperación e rehabilitación de hórreos, pombais e muíños.
9. Creación de tres novos parques: un infantil, outro para educación ambiental con material reciclado e un xuvenil.
10. Creación dunha gran zona verde de expansión no casco urbano.
11. Fomento e protección da ría, así como a repoboación da súa marxe con especies autóctonas.
12. Execución dos proxectos de rehabilitación de antigos muíños: regato, vento e mareas.
13. Atención permanente a Áreas Recreativas de parroquias.
14. Construcción do saneamento en tódolos núcleos rurais.
15. Recuperación do río Vilaselán e a súa desembocadura como zona de ocio.
16. Instalación de depuradoras biolóxicas en Vilaselán e Rinlo e nova construcción en Porto.
17. Catalogación e protección de árbores centenarias.
18. Recuperación da antiga fábrica de algas de A Vilavella para “Casa das cunchas”
19. Eliminación da taxa por recollida de enseres.
2. URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
1. Aprobación dun PXOM e dun PEPRI.
2. Construcción do Polígono Industrial.
3. Creación do Xulgado de 1ª Instancia.
4. Construcción de novos aparcadoiros no casco urbano, un para vehículos pesados.
5. Peonalización de novas rúas.
6. Reparación e ampliación de beirarrúas no casco urbano e mellora e adecentamento dos accesos.
7. Apertura de novas rúas na zona de expansión do casco urbano.
8. Creación do servizo de resposta ao cidadán a través de INTERNET (Servicio de Atención ao Cidadán) oficina virtual.
9. Acceso gratuito a INTERNET universal, tamén para a zona rural.
10. Rehabilitación do casco histórico e da “Torre dos Moreno”, cedéndose locais para subdelegacións.
11. Adquisición de edificio para Centro de Desenvolvemento Comarcal.
12. Remodelación do entorno da Capela de San Roque e do Colexio Sagrado Corazón.
13. Novo alumeado para Amador Fernández, Avda Asturias e Avda Galicia e O Xardín, mellorando o alumeado público en parroquias e resto do casco urbano.
14. Actuación no entorno do Polideportivo e Avdas de Luarca, Paco Lanza e IES Dionisio Gamallo
15. Construcción de servizos públicos no Parque San Francisco

3. VÍAS DE COMUNICACIÓN, TRÁFICO E SEGURIDADE CIDADÁ

1. Construcción de novos aparcadoiros no casco urbano, un para vehículos pesados.
2. Construcción dunha segunda ronda polo borde do litoral para conectar coa circunvalación por Vilaselán.
3. Proxecto da estrada de segunda circunvalación.
4. Asfaltado en parroquias de vías con aglomerado e cunetas en formigón
5. Mellora dos accesos ao Punto Limpo e Depósito de Escombros
6. Mellorar as comunicacións Porto-Casco Urbano
7. Ensanche estrada de Ove-As Aceñas e pontes de FEVE
8. Finalización da estrada Reme-Vilela.
9. Eliminación de tódalas barreiras arquitectónicas e facilitar o acceso de persoas con discapacidade ás praias do concello mediante a construcción de servizos e accesos adecuados
10. Loita contra o tráfico de drogas e prevención do seu consumo.
11. Redacción dun plan de tráfico.
12. Realización de xornadas de Educación Vial.
13. Facer de Ribadeo sede de xornadas de Seguridade para Policías Locais.
14. Instalación de semáforos.
15. Creación dun GRUMIR profesional.
16. Adquisición dun camión contraincendios dotado dunha escaleira para acceder a edificios de máis de sete alturas.
17. Adquisición dunha nova desbrozadora de pistas para zona rural.
4. EDUCACIÓN E CULTURA.

1. Creación do Consello Escolar Municipal.
2. Transformación do Observatorio Astronómico da Casa da Ría en Planetario e adquisición dun novo telescopio para cursos de astronomía.
3. Ampliación da oferta educativa: Solicitude de ampliación de estudos de Galego para a Escola Oficial de Idiomas.
4. Potenciación do centro integrado ocupacional (para dar saída aos alumnos que no obteñan o graduado en ESO).
5. Apoio aos centros educativos (celebracións, xornadas, seminarios, programas europeos…) e programación de actividades en colexios despois da xornada escolar.
6. Fomento da lectura a través de bibliotecas na zona rural e nas praias con bandeira azul (bibliopraia)
7. Facer de Ribadeo sede de congresos de profesionais en temporada baixa e sede permanente de cursos de verán; firma dun convenio estable coa EGAP, Colexios Oficiais e as tres Universidades galegas.
8. Posta en marcha e potenciación da “Casa da Xuventude”.
9. Creación dunha Fototeca na antiga “Casa Viejo Pancho”.
10. Adquisición e rehabilitación da Aduana Vella para creación dunha Escola Náutica.
11. Posta en valor do cine-teatro: rehabilitación e ciclos de cine.
12. Fomentar o censarse en Ribadeo (obxectivo pasar a máis de 10.000 habitantes que de feitoo xa existen) a través de campañas informativas con incentivos e como consecuencia solicitude de creación da Comisaría de Policía.
13. Creación da Casa da Música.
14. Potenciación da Banda e a Escola de Música a través de cursos especializados e ampliación de estudos musicais
15. Acercamento da cultura ás parroquias e potenciación das comisións de festas locais.
16. Potenciación da Granxa Escola Pedro Murias.
17. Fundación dun museo

5. SANIDADE E SERVICIOS SOCIAIS.


1. Construcción de novas vivendas e rehabilitación das do casco histórico para xóvenes.
2. Atención a persoas dependentes e creación dun grupo de voluntariado.
3. Ampliación da oferta de plazas de Gardería Infantil e creación do servizo de recollida e entrega a domicilio.
4. Creación residencia da Terceira Idade.
5. Creación dun parque para a Terceira Idade.
6. Servizo de autobús para asistencia á Piscina Municipal (xubilados)
7. Servizo de soterramento gratuito en todolos cemiterios do Térmo Municipal.
8. Incentivar o Centro de Día:
. Servizo de comedor.
. Adecuación dun local para ximnasio.
9. Incentivar o Hospital-Asilo:
. Ximnasia Mantemento.
. Servizo Fisioterapeuta e callista.

6. DEPORTES E ASUNTOS MARÍTIMOS.


1. Creación dunha gran zona deportiva e de ocio en Vilaframil que conteña:
. Dous campos de fútbol: un con herba artificial
. Un polideportivo.
. Unha pista de atletismo.
. Dúas pistas de fútbol sala
. Dúas pistas de baloncesto
. Dúas pistas de tenis
. Dúas pistas de padel
2. Habilitar área recreativa de Vilaframil para refuxo de pescadores e Centro de Recursos de pesca deportiva marítima.
3. Fomento dos deportes náuticos.
4. Apoio a clubes deportivos, ao Clube Náutico e clubes de deportes náuticos.
5. Fomento do deporte de base.
6. Contratación dun licenciado de INEF para ximnasia de mantemento a adultos e dirección de escolas deportivas.
7. Solicitar a Escola de Náutica para Ribadeo.
8. Creación dun edificio para deportes náuticos.
9. Construcción dun segundo porto deportivo (o actual está saturado, incluso con os novos pantaláns) en “A Vilavella”.
10. Reparación e ampliación do Polideportivo Municipal.
11. Creación da Concellalía do Mar e Asuntos Marítimos.
12. Fomento dos deportes de praia e organización de campeonatos.
13. Creación dun campo de tiro olímpico en Obe (antigos terreos do vertedoiro municipal).
14. Potenciación do Aeródromo de Vilaframil con apoio institucional para realizar actividades alternativas.
15. Creación dunha pista polideportiva na Vía transversal.
7. TURISMO, MERCADOS E PRAZA DE ABASTOS.

1. Potenciar a Praza de Abastos e o mercado semanal.
2. Proxecto de Excelencia Turística: “Q” calidad turística para establecimentos hoteleiros.
3. Renovación da páxina WEB MUNICIPAL e inclusión de tódolos establecimentos hoteleiros.
4. Apoio á creación dunha Estación Náutica.
5. Fomento das relacións cos Centros Galegos.
6. Edición dunha nova Guía de Comercios e Servizos
7. Fomento da celebración de Xornadas Gastronómicas entre os
Establecimentos hoteleiros.
8. Impulso para a creación do Patronato de Turismo: “ A Mariña Lucense”
9. Creación dun mirador desde Calvo Sotelo á Capela de S. Miguel.
10. Posta en valor do Castro de “As Grobas”
11. Potenciación zona de “As Catedrais” mediante:
. Construcción dun parking.
. Autocar desde oficina de turismo para praias.
. Acceso desde “Os Castros”.
. Instalación dunha oficina de turismo
.Construcción dun centro de interpretación -- Primeiro publicado en: http://ribadeo-historia.blogspot.com.es/2007/05/programa-eleitoral-da-upri.html

Ningún comentario: