20110401

Unha ollada sobre a A21LAxenda 21 Local: un titulo para un conxunto de accións dirixidas a algo así como un desenvolvemento mantible no século XXI... É dicir, unha especie de ilusión en marcha.
Onte houbo unha xuntanza en Ribadeo. Contando os coordinadores, máis de corenta persoas. Abondo máis de dúas horas despois de comezar algo tarde. Tentarei dar unha idea de que e como foi a cousa.
Tratábase dunha xuntanza de diagnose, na que se chamou a xente que dalgún xeito podía ter un coñecemento relacionado con algunha das áreas tratadas, 6, que se organizaron en mesas: Unha, relacionada co medio ambiente. Outra, cos servizos comunitarios (básicos e sociais). Unha terceira, coa mobilidade. A cuarta, coas actividades culturais, deportivas, ocio, patrimonio. Outra máis, coa estrutura procutiva, mercado de traballo, comercio. E a sexta, coa xuventude.
Cada unha tivo entre tres e sete persoas, a parte dun coordinador ou coordinadora, un encargado da consellería e o encargado do tema no concello.
Chamoume a atención que en principio, a xuntanza estivera prevista no salón de plenos, pero, pola sinatura dun contrato, a cousa desprazous á Casa do Mar, ocupando a cociña, onde a escasez de espazo e a mala acústica dificultou abondo o enterarse uns do que dicían os outros. Coido que o espazo necesario para a sinatura dun contrato (ó fin, algo previsto con anterioridade), e o tempo necesario (de segundos nun caso a horas noutro), máis a previsión e anuncio a diferente número de xente, máis que o único repreentante do concello que apareceu na xuntanza fora o técnico que leva o tema e ningún político, nin para facerse a foto antes das eleccións, son indicios da importancia institucional relativa que se lle da ó desenvolvemento da A21L ... Unha das cousas faladas fóra de xuntanza é se o desenvolvemento da A21L terá cartos ou se será apoiado dende o concello: a experiencia do plan de mobilidade está recente, e é que despois dunha pila de entrevistas e o encargo a unha empresa, parece que existe un plan, pero nin se aplica máis aló de dicir da súa existencia nin se coñece (cousa que tentarei remediar en parte)
Tratábase de contestar unhas preguntas por individual, discutilas na propia mesa e logo facer unha posta en común para unha diagnose dunha serie de puntos a ter en conta (positivos, negativos, oportunidades, etc) de cara ó futuro de Ribadeo tentando o seu desenvolvemento mantible. Entendo que nas conclusións houbo demasiada confusión entre causas, efectos e facilitadores, pero a cousa é que ó final a xente estaba pensando en saír tanto como no traballo proposto.
A primeira das imaxes éa unha lista dos puntos relevantes tratados polas tres primeiras mesas. ó final houbo unha votación, e saíron como segundos máis votados a dotación para a 3ª idade (un apoio á plataforma da residencia de maiores) e a comunicación institucional (o de xeográfica uniuse a outro dos puntos) na que levo insistindo no tempo como facilitadora social. Pero os máis votados, con diferenza, foron a falta de emprego e creación de postos de traballo.
Continuará...

Ningún comentario: