20110428

A xestión da ría de Ribadeo: dous 'modelos'


Ría de Ribadeo cerrada ó marisqueo. Así podería rezar hoxe un cartel. A causa: Marea vermella. Un fenómeno natural, tendo neste caso como fondo unha diferenza de tratamento do tema entre Galicia e Asturias. Tanto de manexo da nova como de acción para evitar os efectos e reverquer a situación.
Na parte asturiana da ría de Ribadeo hai unha industria de recollida de marisqueo que na actualidade é máis importante que o que se poda recoller na galega. En Galicia leva unha semana cerrada a posibilidade de marisquear, de xeito preventivo. En Asturias, só onte se deu a orde.
Diferenza de información? Non creo que iso poda explicar máis dun día. Queda outra media ducía. Coido que a causa é sinxelamente económica. Pódese revisar a prensa e ver que outros episodios de marea vermella na zona das rías baixas, segundo a época, requeriron da administración actuacións diferentes, pois aí os intereses económicos son máis fortes.
A ría está contaminada. Ista contaminación non ten que ver coa dos barcos, ou coa dos verquidos, aínda que todo poda influír. Neste caso é unha 'enfermidade' que se ten manifestado xa no 2004, 2005, 2006 ou 2008, e que se cura de por si soa se se deixa as augas en paz. Isto último, o de deixar as augas e paz, tamén está cada día máis complicado... E, por certo, onde queda o plan conxunto para a ría entre as admistracións galega e asturiana? Está dito dende hai tempo que polo menos mentras non haxa una actuación conxunta e coordinada, a ría irá sen rumbo fixo, protestando os dunha beira cando fan algo os da outra, e viceversa, sen ter unha memoria conxunta, senón selectiva e vendo a palla no ollo alleo, pero non a viga no propio.
Sobre a marea vermella, noutro lugar.

Ningún comentario: