20110416

Preparando a celebración do X cabodano de Hernán: unha convocatoria restrinxida

Estase a baraxar a idea dunha obra homenaxe a Hernán no concerto das letras galegas, que coincide co décimo cabodano do seu pasamento. Polo momento, hai unha convocatoria para xoves 21 de abril ás 17 horas nos locais da escola de música, na que se pretende a asistencia de músicos que tocaran baixo a batuta de Hernán para coordinar o tema. Así pois, unha convocatoria restrinxida polo momento para poder ofertar un concerto sen restriccións o próximo 17 de maio, da que me faigo eco pola dificultade de contactar con todos os ex-músicos afectados.

Ningún comentario: