20110409

Completadas as candidaturas para as munipais 2011

Con dúas semanas de retraso respecto da candidatura do BNG e unha despois da do PP e de UPRi, presentouse onde a lista do PSOE ás municipais 2011:
1.Eduardo Gutiérrez Fernández
2.Víctor López Pérez
3.María Antonia Loureiro
4.José Ángel Bolaño Penelo
5.María José Rodríguez Arca
6.José Antonio Prados Moreda
7.Vanesa Rodríguez
8.Jorge Díaz Freije
9.María Jesús Rodrígues
10.Rubén Rañón
11.Miriam Linares
12.Arturo José Alonso
13.Claudia Rodríguez
Suplente 1º.Ramón Ángel Coto
Suplente 2º.Mónica Fernández
Suplente 3º.Valentín Izquierdo
O acto tivo lugar onte na Casa Sindical.
Mentras, cada partido estase a preparar para o tirón definitivo da campaña. Así, o PP sacou un documento con instrucións para axudar a votar por correo que resumo:
--
INSTRUCIÓNS PARA O VOTO POR CORREO
1- SOLICITUDE VOTO: DO 29 DE MARZO Ao 12 DE MAIO
Solicita persoalmente en calquera Oficina de Correos o impreso para poder votar.
Rechea e asina o impreso. Entrégao persoalmente en calquera Oficina de Correos. Non esquezas o teu DNI
2- RECIBIR DOCUMENTACIÓN: DO 2 DE MAIO Ao 15 DE MAIO
Recibirás no domicilio indicado toda a documentación necesaria para votar. Non esquezas que debes recibila persoalmente e co teu DNI, xa que chegarache certificada.
A documentación que che envía a OCE da túa provincia inclúe:
2 sobres de votación. Municipais/ Autonómicas
Papeletas de todos os Partidos. Municipais
Certificado de estar inscrito no Censo
Sobre para enviar o teu voto, en devandito sobre estará impreso o teu colexio, sección e mesa onde che corresponde votar.
3-ENVIAR O teu VOTO: ATÉ O 18 DE MAIO
Tes até o 18 de maio para enviar o teu voto, sempre certificándoo, gratuitamente, en calquera Oficina de Correos.
Non introduzas o Certificado de estar inscrito no Censo dentro do sobre de votación coas papeletas: non será válido o teu voto. Introdúceo solto, dentro do sobre dirixido á túa mesa electoral.
INSTRUCIÓNS PARA O VOTO POR CORREO - PERSOAS IMPEDIDAS
Certificado Médico Oficial, no que constarán as causas que lle impide votar persoalmente. O impreso podes recollelo gratuitamente no Colexio Oficial de Médicos da túa provincia.
Poder Notarial, xustificando a súa incapacidade para votar e polo que designa á persoa elixida polo votante para que lle represente e se ocupe de tramitar a súa petición de Voto por Correo.
A Misión do Representante consiste en:
Presentar en Correos o Impreso de Solicitude da persoa impedida, que asinará en presenza do Funcionario, exhibindo o representante o seu DNI orixinal
A este impreso acompañaralle o Certificado Médico cumprimentado e o Poder Notarial correspondente, mencionado anteriormente.
Unha vez recibida a documentación pola persoa enferma ou impedida, que lle entregará o carteiro persoalmente, o representante seguirá as instrucións expostas por Voto por Correo.
Tanto o Certificado Médico como o Poder Notarial son gratuítos.
INSTRUCIÓNS PARA O VOTO: RESIDENTES TEMPORALMENTE NO EXTERIOR
1.- SOLICITUDE DE VOTO: DO 29 DE MARZO AO 23 DE ABRIL
Solicita no teu Consulado, Embaixada ou descarga por internet desde a Web do Mº de Asuntos Exteriores e Cooperación (www.maec.es) o impreso de solicitude de voto.
Rechea e asina o impreso . Entrégao persoalmente na Embaixada ou Oficina Consular. Irá dirixida a túa solicitude á Oficina do Censo Electoral da túa Provincia. Non esquezas o teu D.N.I ou Pasaporte
2.-RECIBIR DOCUMENTACIÓN: ATÉ O 2 DE MAIO
Recibirás no domicilio indicado toda a documentación necesaria para votar.
A documentación que che envía a Oficina do Censo Electoral da túa provincia:
2 sobres de votación. Municipais/ Autonómicas
Papeletas de todos os Partidos. Municipais e Autonómicas
Certificado de estar inscrito no Censo
Sobre para enviar o teu voto, en devandito sobre estará impreso o teu colexio, sección e mesa onde correspóndeche votar.
3.-EMITIR O teu VOTO: ATÉ O 18 DE MAIO
Tes até o 18 de maio para enviar o teu voto, sempre certificándoo desde calquera oficina de Correos
Non introduzas o Certificado de estar inscrito no Censo dentro do sobre de votación coas papeletas, non será válido o teu voto. Introdúceo solto, dentro do sobre dirixido á túa mesa electoral

Ningún comentario: