20110414

80 anos da II República Española


Hoxe cúmprense os 80 anos da proclamación da II República Española. Coido que o mero feito da súa proclamación ata a eliminación a raíz do golpe de estado do 1936-39 merece unha lembranza. Non sei como andará hoxe o 'balance de forzas' entre a xente que prefire a monarquía e a que prefire a república, e o espazo/tempo hoxe non da para discutir pros e contras tando da historia da republico como dunha posible república actual, pero quizáis non estaría de máis lembrar que nos poucos anos que durou fixo posible o voto feminino ou un avance significativo en educación, cousas ambas que se perderon a continuación. O himno:

A bandeira está reducida a partires da que aparece na gl.wikipedia.org

Ningún comentario: