20110331

1984? Completamente superado.

1984 foi un icono literario emblemático dun futuro a evitar. Agora que a técnica avanza que é unha barbaridade, non só foi superado xa ese ano como tempo, senón que tecnolóxicamnete se pode facer un 'gran irmán' moito mellor doque permitían a vella técnica da novela. E, se alguén non o cree, unha ligazón ó rastro durante seis meses dun diputado verde alemán que decidiu recoller os anacos da súa vida qe quedaron desperdigados por aí: http://www.zeit.de/datenschutz/malte-spitz-data-retention. Non é necesario saber inglés, senón ó ver o que pasa cando se lle da ó 'play', e fixarse na relación minuto a minuto de chamadas, posicións, entradas de twitter, ...

Ningún comentario: