20110324

A ver se o entendo

Aparece na prensa que 'Hernández afirma que los desmanes del urbanismo en Barreiros "no son únicos"', é dicir, que o Conselleiro Agustín Hernández, a punto de argallar (que non amañar) a legalización puntual dos 'desmanes' urbanísticosen Barreiros, en dicindo isto, deixa outros semellantes (iso si, que necesitan menos cartos para ser amañados) na cuneta. Salto de lei selectivo.
Afondando na nova, resulta que parece que non foi o mesmo conselleiro quen o dixo, pero si quen o avalou. A nova desgrana a diferenza de cartos a poñer en infrastruturas no concello, máis de 14 M€, a maioría postos polo propio concello e algo pola Xunta. Pero a parte dos cartos necesarios (ó fin, postos polo sector 'público' tan denostado, é dicir, por todos nós) e mesmo das diferenzas entre concellos ('amigos' de corda vs 'contricantes' na pugna/loita política, ó fin, a discriminación por cuestións ideolóxicas prohibida constitucional e éticamente) coido que é necesario citar a base da lei, o acordo de convivencia que lle da vida, para dicir que unha argallada como a que se pretende en Barreiros ou noutro lugar non é máis que machacar a base da lei, o acordo de convivencia, cunhas miras económicas non só particularizables en contra do común, senón totalmente desfasadas na súa concepción e argumentación.
Sempre é posible ter entendido mal. Ogallá fora así para min neste caso.
Agunha entrada anterior relacionada (1, 2, 3 ...)

1 comentario:

Im-Pulso dixo...

Entendiches ben...
A Xunta "axúntase" máis cuns que cos outros.