20110316

Dous anos de diferencia, dúas veces o mesmo anuncio

Hai dous anos o tema do hospital da costa estaba abondo máis movido. Dous anos serven tamén para temperar. E para ver o grao de cumprimento. Hai dous anos, no 2009 (se ben máis avanzado que o que vai deste 2011, na festa da faba de Lourenzá), o Presidente Feijóo dixo: «Hai o compromiso de incrementar os servizos do hospital de Burela, un dos que temos que reforzar». Agora volve repetilo, sen telo feito antes nin ter indicios de que se comece polo momento: «tamén está na axenda do Goberno a reforma e renovación do Complexo Hospitalario de Ourense, do Hospital da Costa e do Hospital do Salnés».
Hai diferenzas? Si, máis dunha: agora xa non é a primeira vez que o afirma (que indicaría que máis probabilidades de que se cumprira a afirmación ...), vai pasado medio mandato (co que certamente lle queda menos tempo e é menos crible), está senón desactivada a plataforma, si ao menos con menor creto, participación e visibilidade, e agora a afirmación vai diluída entre outros traballos, en troques da afirmación en destaque de hai dous anos. Melloramos? Coido que non.
E, polo demáis, está mellor o hospital que daquela? Coma sempre, hai contradiccións, pero máis ben arredor de se empeoraron as cousas ou non...
Sobre o tema, entre outros:
Un artigo sobre sanidade
Para dicir non ó ambulatorio de Burela
O prometido é débeda
Xuntanzas sobre a área sanitaria da Mariña
Nota de prensa da plataforma sanitaria
De enfermidade
Por vía dos feitos, hospital desfeito
Nota de prensa de O Tesón
Primeiro o alonxamento, despois o retraso (cando o problema era quedarse sen representación no hospital en favor de Lugo en troques de directamente sen hospital)

O 2% da poboación, á manifestación

1 comentario:

Anónimo dixo...

Este sí é o tema no que a Platforma debería de insistir e asixir o seu cumplimento.