20110304

Comunicando a Mariña con...

Xúntanse entre onte e hoxe varias novas sobre a comunicación na Mariña (na Voz). De oeste a leste, a primeira corresponde a Viveiro. resulta que a conta de obras que se van facer para a ampliación da ponte do ferrocarril, fixéronse medidas de tráfico e o resultado parece ser que nas tres saídas principias da vila, a que corresponde ó oeste, pola costa, soporta diariamente algo máis de 5 000 vehículos. Ó leste, tamén pola costa, máis de 6 000. E ó sur, cara ó interior, máis de 3 000. Coido que se poden sacar conclusións sobre cal é o eixo dominante das comunicacións en Viveiro. E, se o fixéramos noutra das vilas da costa, o resultado sóame que sería parello.
a segunda nova é unha viaxe a Cuba. O concello de vilanova de Lourenzá organiza unha viaxe a Cuba. Non é a primeira, senón que a cousa xa se ten repetido varias veces. Quizáis o que aporta esta vez é que parece ser máis democrático no sentido de que o que prima son os propios veciños, sen necesidade de familia aló, e sen ter unha pompa institucional aparente. De calquera xeito, hai un custe, 1 300 €. E, ó ser organizado polo concello, tamén haberá actos ociciais ós que os viaxeiros poderán asistir. O que esta claro é que a viaxe, en avión, non sairá de instalacións mariñanas.

O terceiro caso é o de Ribadeo, pois xunto con 3 M€ para o porto de Xove, tamén chegan cartos de Portos de Galicia, de novo, para o peirao de Mirasol, 2 218 000 euros adjudicados a unha UTE entre Aldesa Construcciones e Construcciones San Martín para o ensanchamento e o dragado da canle de navegación. A obra ten un prazo de doce meses, en canto se asine o contrato, que aínda no vin no DOG adxudicado. Di o xornal que a obra está financiada nun 65% con fondos Feder e forma parte do acordo con Ence-Navia para que siga operando en Mirasol. Entendo que o que se vai facer é o que deixo indicado na imaxe, básicamente a ampliación do espolón, e que levará a varias cousas nun próximo futuro, entre o que se atopa unha maior dificultade de acceso a lámina de auga norte de Mirasol e un menor aproveitamento da mesma, unha maior acumulación de area e un próximo ensanchamento de alomenos a escolleira da parte sur do recheo dos noventa.
E, de leste a oeste, para toda a Mariña, noutro xornal, o el Progreso, dase outra nova: Fibra óptica na Mariña? non polo momento.

1 comentario:

agremon dixo...

... ó final, estaba errado. A ampliación foi pola parte interna á rada, non pola externa.