20110125

O que deberan sar rarezas da sanidade

Á cola chéganlle os movementos máis fortes do animal. Os que desenvolven máis rapidez, de xeito máis imprevisto para quen os sofre. Algo así pasa coas institucións, por exemplo, coa sanidade pública. Nos diversos movementos ós que se está a enfrontar, a sanidade parece máis estable nas zonas máis centrais e máis poboadas e máis inestable nas zonas máis periféricas. Hai un par de semanas saía na prensa unha carta sobre o parir na estrada, algo que tivo certa tradición hai anos e que pode, está para, volver a repetirse. Dende aquela, chegaron ós xornais varias novas sobre o estado da sanidade en Galicia ou na Mariña. Por exemplo, unha titulada 'El hospital rebaja las esperas y atiende antes a más pacientes' (La Voz de Galicia, 21/1/2011, non atopei máis versión dixital máis que o resumo). Nela danse algúns datos que fan pensar. Por exemplo: entre finais de setembro e finais de decembro, o tempo de espera en consultas baixou de 106 a 67 días. Pode pensarse que é cousa da rebaixa do aumento veraniego, debido ó aumento de usuarios e rebaixa de tempo dos profesionais por vaciacións, pero iso é difícil de manteer ó ver que no verán (finais de xuño-finais de setembro) só aumentaron de 94 a 196 días. Por suposto, hai máis números que se poden sacar a relocer, e tamén é de congratularse pola diminución. A cousa é que, entón, por que non se fixo diminuír antes? E aínda así, se para consulta na actualidade a espera é superior a dous meses, e chega a tres para operación, sen contar con que unha operación o normal é que requira varias consultas, iso leva a que se retrase por riba dos 5 meses por termo medio... É dicir, ben pola mellora, pero nada de congratularse polas circunstancias, pois están moi lonxe de ser as adecuadas, aínda se adentrarnos no por que.
E, un pouquiño máis aló, hai cousas que comezan a invadir a sanidade e que non deberan: aí está a nova de que ó funcionar como unha empresa máis, a sanidade deixa de cinguirse ó servizo para cinguirse ó beneficio. Nada novo, pero algo que na nosa zona sobrepónse á variación da estrutura que tiña ate fai pouco a sanidade pública, do que xa se ten falado no blog.

Ningún comentario: