20110130

Folletos na oficina de Turismo

Na oficina de turismo, para facilitar o coñecemento por partes dos turistas da historia e arte de Ribadeo, téñense preparado algúns folletos de xeito informal. Déixase algún deles en 'publicado en Ribadeo'.

Ningún comentario: