20110124

Medidas preventidas

É o título dun libro de pequenas obras a modo de pezas teatrais. Quizáis pouco que citar del como libro. Pero si como revulsivo. Un par de mostras, unha dunha da propia obra e outra da introducción:
"T.-Aforre o da felicidade. A felicidade é sospeitosa."
"(...) Son medidas desenfocadas e dirixidas a cidadáns de a pé, presuntos culpables nos seus actos cotiáns. Medidas absurdas que vnden protección a cambio da submisión, e seguridade a cambio de medo. Medidas que instalan aos cidadáns nun consumo despreocupado a cambio da desconfianza social. (...)"
GUSTAVO PERNAS CORA. Medidas preventivas. ISBN 84-935062-0-6. Ed. Biblos

Ningún comentario: