20110104

Un avance artístico

Hai xa tempo que O Tesón preguntou en pleno polo listado de cadros do concello, a raíz de que hai unha norma que implica que o uso das salas públicas de exposicións é a cambio dunha obra do autor que expón, e con diferencia son pintores os que solicitan e obteñen tempo para as súas exposicións. Naturalmente, debe habe cadros anteriores a esta norma, pois antes de ter Ribadeo salas de exposicións, xa había cadros no salón de plenos.
Onte puiden pasar botarlle unha primeira ollada (cando se dixo no pleno que estaba dispoñible ainda non estaba rematado) ós listados dos cadros do concello. Ós listados, porque en realidade non é un, senón varios, por dependencias. E os listados, porque se partiu dun coñecido como do ano 2003, aínda que nas fichas correspondentes aparece a data 01/01/2002, en todas. Aínda que foi algo curto, unha cousa introdutoira, coido que pagou a pena preguntar e comezar a mirar
Se non sumei mal, Eran 165 cadros atribuídos ó 'listado de 2003', e 38 posteriores a aquela data, incluídos 6 no ano 2010, o actual. A dicir que hai obras cedidas a asociacións veciñais das parroquias, por exemplo (cada unha co seu escrito de cesión/aceptación), e dado que non é un listado único, e houbo movemento de cadros, pode haber algún que esteña repe.
En principio, cada cadro ten unha ficha na que por defecto aparece un mesmo valor para todos -180€-, e que aínda que ten data para ano de adquisición/cesión, non aparece en ningún caso (excepto nos listados como cedidos no 2010), o que fai verdadeiramente difícil facer un seguemento. Fóise agregando ó listado, a parte da ficha, unha foto, aínda que por ser algo novo non todos a teñen operativa (é dicir, que se distinga ben que cadro é). Asemade, un par de cadros do listado anterior non aparecen localizados neste (aínda que si contabilizados, como non podería ser doutro xeito)
A verdade, paréceme pouca cantidade seis cadros (é dicir, seis exposicións en salas públicas de Ribadeo) no 2010, pero non me puxen (aínda) a contar as exposicións realizadas por pintores solicitando as salas do concello este ano. Aínda me parece menos a media de 4,5 exposicións/ano dende o 2003 (8 anos, incluídos 2003 e 2010) que corresponden ós 38 cadros 'novos'.
A dicir verdade, no Tesón manexábamos unha media de 1 exposición cada 15 días, o que daría, só dende o 91, uns 500 cadros, ós que habería que sumarlle os que xa tiña o concello. Visto desde agora, parece evidente que nos equivocamos, que non pode ser. Pero de aí á media de 4,5 exposicións en cada un dos oito anos dende o 2003, hai moito treito.

Ningún comentario: