20101104

Sobre poboación: o xarrón poboacional

Con datos do último censo publicado, 2009, a chamada 'pirámide poboacional' de Ribadeo debera chamarse mías ben 'xarrón poboacional', pois máis que dunha pirámide a súa forma é a dun xarrón, coas beiras ben amplas e saíntes.
Destacaba onte La Voz de Galicia que en Lugo provincia hai máis xente entre 85 e 89 anos que entre 0 e 4 anos. Se miramos o gráfico correspondente a Ribadeo (que se pode ampliar premendo co rato sobre el), atopamos que hai máis mulleres maiores de 75 anos que menores de 15 (nos homes non ocorre o mesmo, pois a esperanza de vida é menor).
A pirámide poboacional de Ribadeo non debe tomarse separada da do resto de Galicia e España, pero, baixo os criterios 'normais' ata hai pouco, presenta un perfil desastroso. Desastroso porque non asegura nin moito menos a poboación (o mesmo que toda Galicia, o número de habitantes, de non mediar emigración, caerá en caída libre), o chamado 'relevo xeracional', que fará que a poboación siga a envellecer e cree problema como o de o coidado de persoas maiores e os recursos para facelo, a competitividade produtiva, etc.
Voltando á pirámide poboacional de Ribadeo, parece abondo lóxica a decisión tomada de reconverter os dous IES nun só, aínda que dita decisión se inscriba noutros parámetros. Tamén parecería lóxico que os próximos 20-30 anos deran lugar a unha certa tregua ós servizos de atención a maiores de Ribadeo, antes dun incremento relativo explosivo ó chegar os seguintes segmentos poboacionais á vellez.
Como unha curiosidade, a porcentaxe de homes por tramo de idade deixa clara a pervivencia das mulleres, tamén en Ribadeo.
Con outro conxunto de variables, temos para a poboación de orixe extranxeira por homes e mulleres:
-------Homes------------------------- Mulleres
Total Española Estranxeira Total Española Estranxeira
4.745 __4.541__ 204____ 5.238__ 5.002 __236
Iso significa que a poboación de orixe extranxeira está en menos do 4% en homes e no 4,5% en mulleres, abondo lonxe do 10% de media hispana.
Respecto a estes datos, non tiro conclusións, pero apunto que a práctica 100% está en idades comprendidas entre 15 e 60 anos, isto é, con pouca carga para os servizos sociais de atención á idade (por certo, na prensa de hoxe trae os adxudicatarios do sorteo de 30 vivendas sociais, entre os que se atopan dous -2- nomes que soan a orixe extranxeiro, isto é, 6,7%, e polo tanto, unha porcentaxe inferior que a que teñen os 'extranxeiros' no grupo de idade en disposición de pedir unha praza no sorteo).
Máis cousas e con máis porfundidade se poden sacar da estatística, pero por agora, aquí queda.

8 comentarios:

Ángel de Olavide dixo...

Pues Ribadeo anticipa el futuro demográfico de Europa. Mas que un jarrón es una auténtica pirámide invertida. O sea que burla burlando en un bucle temporal Ribadeo ya nos dice mucho de lo que podría ser una sociedad del futuro. La diferencia es que Ribadeo al tiempo es todavía- esperemos que por muchos años para dar espacio a una larga transición- una sociedad fijada en pautas culturales y convivenciales del pasado. Es decir que sigue predominando el cuidado de los ancianos en el seno familiar y que por lo tanto todavía no siente la necesidad o no la percibe de dotarse de servicios para el cuidado de la tercera edad, tanto públicos como privados. Puede ser, todo esto es una interpretación sujeta a investigaciones que no se si alguien se plantea en Ribadeo- por cierto que buen jefe de estudios demográficos serías tu mismo- que todo este fenómeno esté producido por el éxodo de las poblaciones rurales de Lugo, por extensión de Galicia, Asturias y norte de Castilla en el caso específico de Ribadeo, hacia poblaciones de la franja costera mejor dotadas de servicios.
Sería muy interesante cruzar estos datos poblaciones con el perfil laboral de Ribadeo. Número de trabajadores en activo, en paro, sectores, formación, etc. Sobre todo para prevenirse del gran drama del futuro: que los jóvenes mas y mejor preparados tengan que marcharse fuera en busca de trabajo. Y que Ribadeo se convierta en una residencia abierta de ancianos y veraneantes. Hay muchas investigaciones, sobre todo en el Reino Unido, sobre ese fenómeno y advierto que existen muchos economistas que creen que esa circunstancia no conduce a un mal modelo social y económico de vida para determinados espacios. Muy interesante. Mientras tanto mas de uno piensa que para captar juventud lo mejor es convertir a Ribadeo en el paraiso de la marcha y el ruido. La cosa que mas odian los viejecitos que ya hoy y mañana se convertiran en los dueños de Ribadeo le pese a quien le pese.

Ángel de Olavide dixo...

Pues Ribadeo anticipa el futuro demográfico de Europa. Mas que un jarrón es una auténtica pirámide invertida. O sea que burla burlando en un bucle temporal Ribadeo ya nos dice mucho de lo que podría ser una sociedad del futuro. La diferencia es que Ribadeo al tiempo es todavía- esperemos que por muchos años para dar espacio a una larga transición- una sociedad fijada en pautas culturales y convivenciales del pasado. Es decir que sigue predominando el cuidado de los ancianos en el seno familiar y que por lo tanto todavía no siente la necesidad o no la percibe de dotarse de servicios para el cuidado de la tercera edad, tanto públicos como privados. Puede ser, todo esto es una interpretación sujeta a investigaciones que no se si alguien se plantea en Ribadeo- por cierto que buen jefe de estudios demográficos serías tu mismo- que todo este fenómeno esté producido por el éxodo de las poblaciones rurales de Lugo, por extensión de Galicia, Asturias y norte de Castilla en el caso específico de Ribadeo, hacia poblaciones de la franja costera mejor dotadas de servicios.
Sería muy interesante cruzar estos datos poblaciones con el perfil laboral de Ribadeo. Número de trabajadores en activo, en paro, sectores, formación, etc. Sobre todo para prevenirse del gran drama del futuro: que los jóvenes mas y mejor preparados tengan que marcharse fuera en busca de trabajo. Y que Ribadeo se convierta en una residencia abierta de ancianos y veraneantes. Hay muchas investigaciones, sobre todo en el Reino Unido, sobre ese fenómeno y advierto que existen muchos economistas que creen que esa circunstancia no conduce a un mal modelo social y económico de vida para determinados espacios. Muy interesante. Mientras tanto mas de uno piensa que para captar juventud lo mejor es convertir a Ribadeo en el paraiso de la marcha y el ruido. La cosa que mas odian los viejecitos que ya hoy y mañana se convertiran en los dueños de Ribadeo le pese a quien le pese.

Ángel de Olavide dixo...

Pues Ribadeo anticipa el futuro demográfico de Europa. Mas que un jarrón es una auténtica pirámide invertida. O sea que burla burlando en un bucle temporal Ribadeo ya nos dice mucho de lo que podría ser una sociedad del futuro. La diferencia es que Ribadeo al tiempo es todavía- esperemos que por muchos años para dar espacio a una larga transición- una sociedad fijada en pautas culturales y convivenciales del pasado. Es decir que sigue predominando el cuidado de los ancianos en el seno familiar y que por lo tanto todavía no siente la necesidad o no la percibe de dotarse de servicios para el cuidado de la tercera edad, tanto públicos como privados. Puede ser, todo esto es una interpretación sujeta a investigaciones que no se si alguien se plantea en Ribadeo- por cierto que buen jefe de estudios demográficos serías tu mismo- que todo este fenómeno esté producido por el éxodo de las poblaciones rurales de Lugo, por extensión de Galicia, Asturias y norte de Castilla en el caso específico de Ribadeo, hacia poblaciones de la franja costera mejor dotadas de servicios.
Sería muy interesante cruzar estos datos poblaciones con el perfil laboral de Ribadeo. Número de trabajadores en activo, en paro, sectores, formación, etc. Sobre todo para prevenirse del gran drama del futuro: que los jóvenes mas y mejor preparados tengan que marcharse fuera en busca de trabajo. Y que Ribadeo se convierta en una residencia abierta de ancianos y veraneantes. Hay muchas investigaciones, sobre todo en el Reino Unido, sobre ese fenómeno y advierto que existen muchos economistas que creen que esa circunstancia no conduce a un mal modelo social y económico de vida para determinados espacios. Muy interesante. Mientras tanto mas de uno piensa que para captar juventud lo mejor es convertir a Ribadeo en el paraiso de la marcha y el ruido. La cosa que mas odian los viejecitos que ya hoy y mañana se convertiran en los dueños de Ribadeo le pese a quien le pese.

Ángel de Olavide dixo...

Pues Ribadeo anticipa el futuro demográfico de Europa. Mas que un jarrón es una auténtica pirámide invertida. O sea que burla burlando en un bucle temporal Ribadeo ya nos dice mucho de lo que podría ser una sociedad del futuro. La diferencia es que Ribadeo al tiempo es todavía- esperemos que por muchos años para dar espacio a una larga transición- una sociedad fijada en pautas culturales y convivenciales del pasado. Es decir que sigue predominando el cuidado de los ancianos en el seno familiar y que por lo tanto todavía no siente la necesidad o no la percibe de dotarse de servicios para el cuidado de la tercera edad, tanto públicos como privados. Puede ser, todo esto es una interpretación sujeta a investigaciones que no se si alguien se plantea en Ribadeo- por cierto que buen jefe de estudios demográficos serías tu mismo- que todo este fenómeno esté producido por el éxodo de las poblaciones rurales de Lugo, por extensión de Galicia, Asturias y norte de Castilla en el caso específico de Ribadeo, hacia poblaciones de la franja costera mejor dotadas de servicios.
Sería muy interesante cruzar estos datos poblaciones con el perfil laboral de Ribadeo. Número de trabajadores en activo, en paro, sectores, formación, etc. Sobre todo para prevenirse del gran drama del futuro: que los jóvenes mas y mejor preparados tengan que marcharse fuera en busca de trabajo. Y que Ribadeo se convierta en una residencia abierta de ancianos y veraneantes. Hay muchas investigaciones, sobre todo en el Reino Unido, sobre ese fenómeno y advierto que existen muchos economistas que creen que esa circunstancia no conduce a un mal modelo social y económico de vida para determinados espacios. Muy interesante. Mientras tanto mas de uno piensa que para captar juventud lo mejor es convertir a Ribadeo en el paraiso de la marcha y el ruido. La cosa que mas odian los viejecitos que ya hoy y mañana se convertiran en los dueños de Ribadeo le pese a quien le pese.

Anónimo dixo...

Un exemplo sobradamente ilustrativo de empezar a demandar un xeriátrico pra previr as necesidades urxentes que se van a presentar nun futuro xa inmediato.

agremon dixo...

Creo que o deixado como comentario por Ángel é un magnífico suplemento do que deixei de poñer. Os datos dan para moito máis, e as reflexións son necesarias.
Para seguir tirando da corda, por exemplo, mentras que a nivel España o número de nacementos está estabilidado na década. ou medrando lixeiramente, resulta que en Ribadeo caeo estrepitosamente...

agremon dixo...

En canto ó anónimo, en cántos porgramas para as municipais irá o xeriátrico?

agremon dixo...

Acábome de atopar con que o comentario de Ángel no entrou como debera; vai aquí un resume, pero máis completo:

"Ribadeo presenta ya un perfil demográfico propio de la Europa del futuro: el de una pirámide invertida. Explicado seguramente por razones muy específicas: el éxodo de las areas rurales hacia poblaciones con mejor calidad de vida.

Y modulado por que todavía funciona la sociedad bajo pautas culturales tradicionales: cuidado de los viejos en la familia. Pero para el futuro el sector público y una parte importante de la economía local tendrán que enfrentarse al reto de proveer servicios a una tercera edad muy numerosa y, posiblemete mucho mas influyente que ahora.

Eso significa retos. El primero: imaginar esa economía. Hay muchos modelos y mucha literatura sobre el tema, sobre todo en el Reino Unido. No necesariamente todo esto signifique una economía de servicios de baja cualificación. al contrario. Estas situaciones generan posibilidades para la emergencia de oficios, especialidades y negocios de muy alta cualificación. Pero no cabe duda que muchos de los jóvenes tendrán que buscarse la vida fuera de estos espacios económicos tan marcadamente especializados. Y que por lo tanto será necesario crear las condiciones para atraer trabajadores no locales.Muchos para trabajos de poca cualificación. Pero otros con recursos, capitales y experiencias muy variados. No es facil la tarea. Ahora mismo en toda Europa el reto es prepararse para atraer a técnicos y especialistas del mundo entero. Lo que sugiere este reto es apasionante. Me temo que en Ribadeo mas de uno confunde atraer juventud con convertir al pueblo en un paraiso de la marcha y el ruido. Y de lo que se trata es de atraer talento, cultura y experiencia. El modelo contrario. Por mucho que a algunos se les atragante el modelo es calidad de vida: confort, buenos restaurantes, buenas prácticas comerciales, espacios culturales, festivales de música de calidad, deportes, comunicaciones- sobre todo en materia de redes- etc.

Demasiadas cosas y demasiado trabajo en positivo que hacer. Con unos políticos antediluvianos, con unos líderes sociales que lo único que hacen es lamentarse y con unas instituciones privadas tan poco dotadas....no es facil la tarea. A mi me asombra que no surja en Ribadeo una especie de nueva sociedad a la usanza de los amigos del pais de nuestra ilustración. Por ejemplo para que toda la riqueza que apuntas en tus notas demográficas se convierta en modelos de investigación sobre la realidad y el futuro de Ribadeo. Sin anteojos, sin fundamentalismos ni defensas a ultranza de concepciones ideológicas. Con realismo: que bien vendría montar una Fundación de Estudios Económicos y Sociales de Ribadeo, mejor posiblemente del conjunto del territorio norocciental y nororiental de Asturias y Galicia. Es una idea solamente.

Lo último decirte que lo que estás haciendo con tu blog y con tu trabajo es un lujo para Ribadeo. Gracias"