20101102

De realidade e ENCE

    É nova hoxe que a fábrica de ENCE en navia anunciou que traballa a pleno rendemento despois da ampliación, isto é, cunha producción de 500 000 tn/ano, unhas 1 500 tn/día.
    Non é nova en cambio, pero non deixa de causar sorpresa, que a pasta sexa cargada na súa totalidade en Ribadeo. Non é nova porque leva moitos anos sendo así. Pero non deixa de causar sorpresa porque diciase que o peirao ribadense non podía atender todo o volume de traballo que se lle viña enrriba. Así, por exemplo, na Voz de Galicia pregúntase o articulista o mesmo que nos vimos preguntando moitos cidadáns: Para que era necesaria a ampliación, a nave 'macro' e demáis? As respostas van dende a chocarreira 'para a futura nova ampliación de ENCE' ata a non desexada 'para poder pagar e recibir comisións', pasando por unha á que me apunto: para forzar a negociación e rebaixar tarifas. Ó fin, a tarifa actual que paga ENCE é moito máis baixa que a que viña aboando, co que se ben o peirao segue atendendo toda a saída, agora a marxe comercial de ENCE pode ser maior (e o rendemento de Portos de Galicia, unha entidade pública, ó fin, de todos, menor)
    Mentras, plantéxanse outras cousas, como, que pasa co ramal de FEVE á fábrica naviega? O resultado é que están licitados, pero sen comenzar e sen data para facelo, cous dos tres tramos (pensar que se dividiu en tres tramos unha lonxitude de vía de cousa de 1,5 km ...), co que o atraso na posta en servizo sobre o previsto está asegurado. Mentras, a polémica parece que xa pasou, unha volta conseguidos 'algúns' obxectivos por parte da fábrica.
    E, mentras, fóise afincando en máis ribadenses a idea de que o non meter un mamotreto máis na ría ten perxudicado a Ribadeo: Está comprobado que non é así, pero tamén está comprobada esa percepción popular ...
    Un par de ligazóns sobre o tema: carta al alcalde de Navia. Datos (e comentarios dos mesmos).

1 comentario:

Ángel de Olavide dixo...

Como han jugado con unos y con otros. Total coincidencia con tus reflexiones. Yo me pregunto quien dirigía Portos de Galicia en los momentos en los que se lanzó la operación....y como es que no fue capaz de defender las capacidades del puerto de Ribadeo.