20100419

Non só o leite

O problema do leite a nivel Galicia segue sen resolverse dende hai tempo, por non dicir que segue empeorando. pero non é único, nin polo nivel, nin poloproduto. 'Un mundo sen transnacionais' (Público 17/4/2010, p.9) pode dar unha visión un pouco máis ampla, sen a perspectiva galega, ganando en xeralidade aínda que se perda un pouco en particularidade e traslade a visión do problema a outras terras, outros campos.
Ver sobre o tema no blog: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ...

Ningún comentario: