20100405

Informes sobre o ruido a nivel Galicia e queixas en Ribadeo

Este fin de semana foi recollido pola prensa o informe do valedor do pobo correspondente a 2009 (1, 2 e o propio informe do valedor en particular nos apartados que comezan nas súas páxinas 99, 112, 117 ou 125) de xeito que saen a relocer os temas de ruído e botellón.
En Ribadeo (atendido polo mesmo informe hai máis dunha década, antes de pasar a nivel xudicial), aparece na Comarca a referencia a unha xuntanza mantida entre alcalde e hostalería. Destácase alí a queixa de donos de locais que reclaman que a vixiancia de horarios de cierre se faga dun xeito igual de estrito a última hora que cos locais que teñen licencia para facelo antes, de xeito que se incremente a vixiancia sobre estes últimos. Chámame a atención na redacción do artigo (só unha referencia pequena) en particular unha fase: "Estiman que esto non sucede, permíteselles abrir ata máis tarde e iso crea un efecto dominó que fai que eles teñan que traballar máis horas, cerrar máis tarde, e a consecuencia delo, moitas veces ser multados por esta circunstancia".
Deixei todo o parágrafo, porque se collo ata só a segunda coma desvirtuaría a información. Comentar que me parece ben e lóxica a reclamación (non a argumentación como eximente de culpa); de feito, é algo que deixei por escrito hai anos (e máis recentemente). Eu faría a distinción de diferenzas entre locais máis que entre horarios, tendo ademáis en conta cousas como que os bares non teñen (alomenos, non deberan ter) música amplificada e polo tanto a media hora última non teñen que quitala, algo que en locais de máis amplitude de horario si que teñen que facer. Por outra banda, aí está aínda recente o cambio de horario inverno/verán e tarde ou cedo sairá á luz o número de locais multados e a presión relativa feita sobre os locais para o peche, co que se verá que non é tan fero o león. Ou aínda máis, resulta que é o mesmo sector hostaleiro o que fai distincións entre locais ó pedir ampliación de horario para os seus asociados e non para os non asociados e non dar publicidade, nin a asociación, nin a Xunta, nin outras autoridades, de horarios permitidos e diferencias horarias, por exemplo nas pasadas festas de Nadal.

Ningún comentario: