20100411

20 000 funcionarios

Ás veces, é necesario reconvertir as cifras para facerse unha idea. Iso pasoume hoxe cunha nova en Público, que non di nada novo, senón que aglutina e cifra en 48 M€ os cartos públicos 'trasvasados' polo PP na trama Gürtel. Pódese pasar a pesetas, por exemplo, pero os cidadáns que vivimos dun soldo ou os desempregados non temos referencias para facernos unha idea. Por eso liguei a cantidade coas novas repetidas nestes tempos de desemprego, reducción de funcionarios e/ou oposicións, etc. E, calculando os ingresos medios por traballador en España o ano pasado (renda per cápita), uns 32 000 $, cunha sinxela conversión de moeda e unha división, queda que eses 48 M€ corresponderían ó soldo anual de 'só' uns 20 000 traballadores; tratándose de cartos públicos, funcionarios. Ben, na realidade, sería algo menos desa cantidade, polo tema de gastos de seguridade social e demáis. Cos redondeos que haxa que facer, coido que pode dar unha idea dunha cantidade manexable para os comúns. Claro que á cifra pódeselle dar máis voltas, pero con esta idea, chega para espantar.

Ningún comentario: