20100415

E van tres propietarios ... en 5 anos

A prensa segue a falar da 'mina de ouro de Tapia' para referirse ós lagos de Salave onde si, estaba pretendida unha mina de ouro despois de séculos de inactividade mineira. Despois de conseguir unha negativa do Principado a unha explotación mineira totalmente invasiva, pero sen lograr unha protección ambiental da zona, un novo cambio de donos, por venda de Lundin Mining a Dagilev Capital Corp, volve a poñer o comezo dun novo intento sobre a mesa. Porque, se non é para tentar sacarlle o zume aurífero, para que unha compra? Coido que a este paso sería boa unha disciplina de algo así como 'socioloxía empresarial' (coido que existe algo parello, pero que non está abondo difundido) que estudara o compoartamento da sociedade das empresas (non dentro de, senón entre elas) para que as persoas poideramos estar algo preparadas para o funcionamento destas entidades que parece moitas veces que escapan a un control humano.

Ningún comentario: