20100221

Unha nova edición (a IV) do concurso de relatos hipercurtos

"O concurso consiste na presentación de relatos, de textos de 20 palabras exactamente (nin unha máis, nin unha menos) adecuándose ás normas lingüísticas aceptadas en calquera das linguas das Comunidades de Galiza e Asturias: galego, galego eo-naviego , castelán e asturiano. No caso de haber dúbidas será o xurado quen resolva.
Os relatos hipercurtos poderán ser presentados por calquera persoa ou colectivo cultural. Os menores de idade precisarán iren acompañados dos seus pais ou titores tanto para a entrega do relato como para a participación na festa de entrega de premios. O estilo dos textos será libre aceptándose tanto poesía como prosa, etc. e non hai límite de traballos por autor ou autora. Só se require a utilización de un dos tres métodos preparados ao efecto:
O primeiro, e principal pola tradición do concurso, é o uso das papeletas cun único texto ou traballo de 20 palabras en cada unha e un teléfono de contacto preferibelmente móbil para localizar os premiados e invitar por SMS os participantes á cerimonia de entrega. Estas papeletas estarán a disposición dos concursantes no pub EL CORTELLO, rúa San Roque, 13 RIBADEO (Lugo) onde tamén estará a urna para depositar as obras a concurso.
Outra das opcións é envialas por correo, postal ou e-mail aos enderezos: EL CORTELLO, rúa San Roque 13 RIBADEO 27700 ou hipercortoselcortello@gmail.com intentando non incluír datos persoais que poidan influír no xurado, así como protexer datos persoais sensíbeis como prevé a lei.
A terceira opción é a través de SMS (mensaxe curta) a un móbil que estará dispoñíbel na publicidade do concurso (600265207).
A presentación do concurso e a apertura do prazo de entrega de traballos será o venres 5 de febrero ás 20.00 h nunha cerimonia de presentación de bases, papeletas e urna.
O prazo de recepción de traballos finalizará o venres 9 de abril ás 24 h. Neste momento retirarase a urna do local e cerrarase virtualmente a recepción de relatos polos outros métodos. Esta data está prevista inicialmente para permitir un mínimo de 2 meses para a entrega de relatos hipercurtos.
A resolución do xurado darase a coñecer o día 23 de abril de 2010 ás 21h nunha cerimonia que incluirá a lectura dos textos ganadores polos seus propios autores ou autoras, cuxa presenza no acto é indispensábel para recibir o premio ou os premios.
Estas datas poderán variar segundo a disponibilidade do xurado e de EL CORTELLO
Todos os cambios de datas definitivas serán anunciados con antelación na prensa, radio e no propio local.
Os primeiros premios establecidos son tres:
Para o primeiro clasificado, 200 € e un trofeo, obra dun prestixioso artista-ceramista da zona. Este trofeo será igual para todos a non ser pola indicación do posto obtido no concurso.
Un segundo premio, dotado igual de trofeo e una suscrición a unha revista literaria.
O terceiro recibirá igualmente o trofeo e a suscrición .
Para os finalistas haberá agasallos de intención literaria coma outros anos. A organización resérvase o posíbel cambio do valor ou os artigos dos premios.
O xurado estará integrado por profesionais da literatura ou a educación, un membro da organización do concurso e de El CORTELLO, e un representante da área de Cultura do Concello de Ribadeo.
A súa resolución será inapelábel e o xurado poderá declarar deserto algún dos premios, conceder accésit ou premios ex­-aequo ou incluír algún premio máis en razón da calidade dos textos presentados.
Por suposto, os datos achegados polos concursantes non serán utilizados comercialmente nin formarán parte de ningún ficheiro para usos non previstos pola lei de datos.
A participación no concurso supón a aceptación destas bases.
A organización e as persoas colaboradoras."

Ningún comentario: