20100219

Plans

Da web do concello pode obterse hoxe información sobre dous temas puntuais. Un, xa anunciado a bombo e platillo, o custe de instalación no polígono. O outro, o plan de mobilidade que aínda está por redactar e que, segundo a información, reclamará a participación cidadá.
Así, o primeiro implica o financiamento e o segundo a mellora da calidade de vida. En ambos queda moito por recorrer: no polígono dixéronse os prezos, pero queda por saber do subministro eléctrico, que se prevé estea en marcha aínda para comezos do 2012, e fíxose unha exhortación á venda de parcelas, mentres que na nota do concello non di nada sobre o número de asistentes ó acto de presentación da pre-venda (encheron o salón de plenos).
No caso da mobilidade, hai 30 000 € para realizar o plan no 2010, algo que se encargará a Novotec, vella coñecida no concello, pero polo momento non hai máis que intencións de mellora nos desprazamentos non motorizados e no transporte urbano. É de supoñer que se de para adiante ós carrís de bicicleta no casco urbano, algo que leva sendo pedido dende hai tempo, e quizais fora tamén conveniente unha especie de bus circular que fora pola costa ata as catedrais e volvera polo interior e/ou viceversa, ou un que fixera un recorrido pola costa ata as catedrais, para o que habería que avaliar o número de posibles viaxeiros entre outras cousas.
Polo momento, todo futuro por facer.

Ningún comentario: