20100210

Posibilidade de alegacións ó Regulamento do asilo

Unha nova importante que se me traspapelara: dende o día 3 de febreiro está aberto o prazo de 30 días hábiles para alegar á modificación do regulamento do asilo, segundo o tratado no último pleno. Coido que afecta a todo o mundo, polo que sería desexable que a xente se enterara de que vai o tema, e, en caso de pensar que se pode mellorar, alegara.
Unha nota. Poño con toda intención o de pensar que se poda mellorar, e non se perxudica ou non a un...
Ligazóns:
nota de prensa de 20081216 de O Tesón
nota de prensa da Mesa de Asociacións, 20081205
RRI do hospital asilo

Ningún comentario: