20100208

Administración electrónica reducida

Nun momento en que o adcceso a moitos temas de administración por vía electrónica aínda está lonxe, o sigpag, a versión estatal dos mapas xeográficos visible en internet, deixa de ser de acceso libre. Pódese ver sen pagar, pero só se tes instalado un programa de orixe non libre. Por iso se abriu unha campaña de protesta, no enderezo http://www.mapa.es/es/ministerio/pags/correo/correo.asp, onde se pode poñer algo así como "Hai pouco descubrín que o sistema SIGPAC pasou a funcionar coa tecnoloxía no estándar de Microsoft, Silverlight.
Por iso, esixo que se de marcha atrás e se manteña a versión antiga á vez que se inicie un proxecto para a súa migración a estándares abertos, cumprindo así co Esquema Nacional de Interoperabilidade, que xunto coa Lei 11/2007, xa obrigan dende o 1 de Xaneiro de 2010 a que o material Documental que as AAPP poñan a disposición da cidadanía debe estar nun Estándar Aberto." (sacado dunha lista de correo, deixo tamén a versión orixinal en castelán:
"Recientemente he descubierto que el sistema SIGPAC ha pasado a funcionar con la tecnología no estándar de Microsoft, Silverlight.
Por ello, exijo que se de marcha atrás y se mantenga la versión antigüa a la vez que se inicie un proyecto para su migración a estándares abiertos. Cumpliendo así con el Esquema Nacional de Interoperabilidad, que junto con la Ley 11/2007, ya obligan desde el 1 de Enero de 2010 a que el material Documental que las AAPP pongan a disposición de la ciudadanía debe estar en un Estándar Abierto.")
Máis información en http://www.korama.es/blog/?p=185 , ou en menéame.

Ningún comentario: