20100213

Na escola de música

Onte celebráronse dúas xuntanzas, cos músicos da banda e pais, e coa xente da escola de música, para expoñer algo moi concreto: como pasou xa tempo dende o cese preventivo de Lourenço Cruz nas súas funcións como director da Escola Municipal de Música (que por convenio leva asociado a dirección da banda municipal), e ese cese non pode extenderse máis aló de seis meses, e por outra banda o expediente iniciado polo concello non foi rematado aínda polo instrutor (segundo se dixo pode estar rematado a comezos do próximo mes), entón non queda outra que que volte ó seu posto de traballo, coa situación cando menos delicada que iso crea. Manifestáronse alí diversas posturas e ideas, pero a cousa, polo momento, está así: despois do entroido, Lourenço Cruz voltará ás súas funcións, non se sabe ben exactamente por canto tempo antes de que o expediente sexa rematado.
Asemade, deixouse claro que a intención do concello era facer unha marcación moi estreita das súas actividades.

Ningún comentario: