20100223

Tres fotos


O aparcamento no recheo dos 90 non creo que estivera previsto nin ó comezo como tal aparcamento nin despois como aparcamento de caravanas, pero cunha foto de tres das sete caravanas que había o outro día no porto pode terse unha idea de como se vende e como resultan moitas das obras que se fan, sexan de portos ou doutras entidades diferentes.
Unha árbore é unha árbore. Polo que parece, na subida a San Miguel as árbores xa subriron arboricidio e agora temos unha especie de segunda parte do mesmo, na que se pode observar na base dos troncos os cortes que teñen algunhas delas, pero non todas (casualmente, as que teñen corte están seguidas, unha detrás da outra). Debera haber árbores aí? Sería mellor un seto baixo (xa se ten falado del) que non quitara vista nin para os transeúntes (viciños ou turistas) nin para as casas de detrás (sobre todo, pois os transeúntes xa ven a paisaxe exceptuando o ancho dos troncos)? Coido que o debate (neste momento) non debera ser ese, senón que pasa coas árbores.
O antroido xa finalizou, pero non diexara ningunha foto del ata o momento. Comprimín nunha seis fotos dos fogos de artificio cos que finalizou a queima do antroido o sábado, e aquí están. Algunha delas está movida, pero coido que non inflúe moito na espectacularidade.
Serve a última foto para ocultar o sentido das outras? Coido que non, que son cousas diferentes e como tales deben ser tratadas. Mágoa que nas novas que se producen sobre Ribadeo, os axentes que as producen moitas veces as confundan, creando un poupourri no que as fotos correspondentes están misturadas.

Ningún comentario: