20100102

TerremotosPara comprobar e achegar máis información á da prensa (Voz de hoxe) entro na páxina do Instituto Xeográfico Nacional e atópome as dúas tomas de pantalla que achego. Unha, máis xeral, cos terremotos na península, e outra coa zona do terremoto de Triacastela.
a hora, as 10 menos curato da noite. O lugar, xusto no centro do triángulo Triacastela-Becerreá-Sarria, a magnitude, 2, baixiña. A ter en conta que é unha escala non lineal, pero que aproximadamente pode tomarse como logarítmica (parella á dos decibelios), de xeito que un terremoto de magnitude 3 ten perto de 30 veces máis potencia que outro de magnitude 2. Por outra banda, unha magnitude de 6 ML é equivalente a unha explosión de 30.000 t de TNT ou a unha explosión nuclear de 30 kilotóns, de xeito que o de onte correspondería á explosión de menos de 1 t de TNT

Ningún comentario: