20100120

Sobre o pleno de 20100118 (II)

Sobre o pleno de 20100118, parte 1ª.
O punto seguinte foi a ordenanza de verquidos, cuxa actualización parece ser que esixe a Xunta. é neste punto onde se aplicou o que dicía UPRi días atrás na prensa de duplicidade de cobro pola taxa de depuración, mantendo un pequeno turno de explicacións, rematando cunha votación de 8 a favor contra 5 en contra, cunha aclaración do PP de que aceptaba a ordenanza tendo en conta que cando fora asumido o control da xestión de verquidos pola xunta habería que reprantearse as taxas, algo co que o BNG estivo de acordo.
No punto 7º deuse a unanimidade nas licenzas de 1ª ocupación propostas.
Foi entón cando se fixo a presentación das dúas mocións de urxencia. A primeira, polo PP, sobre o regulamento do asilo, para facer unha variación no punto que trata sobre as admisións. A raíz do caso de dúas persoas concretas, solicitaron a urxencia e propuxeron variar a necesidade de estar empadronados alomenos durante os 2 anos anteriores para pedir praza, esxpoñendo que Ribadeo é terra de emigración e houbo xente que son ribadenses pero que pasaron os últimos anos fóra. Considera o alcalde que habería que falalo antes para ver os termos, pero razónase que é unha primeira aprobación e logo hai a exposición pública de 1 mes, polo que se poden modificar cousas despois. É aceptada a urxencia e debátese, presentando a alcaldía o que chama un 'informe rápido' do asistente social que di esixir máis que o que di o PP, 10 anos + a baixa consular para estranxeiros. Apróbase con 9 votos 4 abstencións (BNG)
A outra moción de urxencia foi por parte de UPRi, sobre a comida dos maiores no piso tutelado de Rosalía de Castro, 10,1º. Usan os servizos do piso 7 persoas, 6 homes e 1 muller, e alega UPRi que só 2 ou 3 persoas comen o catering, pedindo que as comidas se fagan no piso e que se revisen a diario os menús a parte dos do piso tutelado. A urxencia é aceptada, pero con diverxencia de opinións do que pode ou non resultar urxente entre o PSOE e o PP. O debate complícase por varias razóns, entre as que están a discriminación segundo está a proposta entre a xente do piso tutelado e o resto de receptores do catering, o contraste das queixas por aprte dos servizos sociais, a diferenciación entre queixas de calidade e queixas por motivo de paladar, o refrendo de días pasados realizado polo colexio de médicos provincial sobre o menú, a oferta realizada hai xa tempo por parte do asistente social de cambiar o menú se non gustaba e se podía, ... ó fin, queda só sobre a mesa a segunda parte da proposta, a revisión continuada. Queda a cuestión de quen e como o revisa, sendo votado por 9 votos a favor e 4 abstencións (BNG).
Este último punto deu lugar a varios momentos curiosos. Por exemplo, unha proposta irónica de que se levaran os menús do día ó pleno para o seu testado. Eso si, por sorpresa.
Eran nese momento ás 10 e 10, e comezou o turno de rogos e preguntas.

Ningún comentario: