20090912

A xente nova

Pensaba esta noite, mentras de novo o barullo do local de enfrente non me deixaba durmir, nas actividades e espazos para a xente nova en Ribadeo. E haber, vai habendo actividades abondas. Pero sen espazos adicados, e sen unha continuidade que permita unha mentalización e un aproveitamento formativo idóneo.
Dende cando é así? Pois dende que lembro. E a Casa da Xuventude? ... pois eu diría máis ben que é unha casa da informática para todo tempo (conste que a xuventude tamén a aproveita), coa maioría de espazo usado como sá de usos múltiples e en xeral desaproveitado. Falta unha promoción de actividades contínua, o que creín que sería cando escoitei que se ía facer. Saltóume entón á cabeza unha que coñezo, a casa da xuventude de Vilalba, abondo anterior e con desenvolvemento xuvenil contínuo. Hai outros moitos exemplos, pero non sería necesario ir máis lonxe para atopalos.
Por suposto, a dificultade non é pequena coa falta de participación da xente: participan nas actividades do concello para nenos os madrileñós que os locais. É unha labor de día a día e a longo prazo. Pero necesaria.
Por certo, quen meteu no contedor xeral (verde) unha bolsa grande chea de vidro entre a recollida de lixo e a apertura dos comercios?

Ningún comentario: