20090922

Falando do pleno na Casa do Marqués de Sargadelos

Onte houbo pleno en Ribadeo. 12 persoas que foron minguando ó longo da sesión foi a asistencia a un pleno que durou de 20 h a 23 h e no que se puido ver un bonito anoitecer a traverso dos balcóns frontais do pazo. Foi tamén un pleno no que tres habituais faltaron: o portavoz do PP, a interventora (por baixa), e o asistente do secretario, estes dous últimos substituídos por outro persoal municipal.
Os puntos trataron de:
2.Dación de contas xeral do concello
3.Dación de contas do plan estratéxico rural de infrastruturas
4.Dación de contas do programa experimental de violencia de xénero
5.Festas locais para 2010
6.Licencizas de primeira ocupación
7.Moción pola gratuidade dos libros de texto (en apoio do sistema anterior)
8.Moción sobre sinalización turística
9.Moción sobre compra pública responsable
10.Moción en apoio do sistema actual de apoio á compra de libros de texto
Moción de urxencia para a revisión da ordeanza da zona azul
Moción de urxencia sobre a colocación da bandeiras
11.Rogos e preguntas
e dúas preguntas de O Tesón.
Noutro momento irei desgranando o contido, deixando agora só tres apreciacións:
* Coido que case é máis interesante a relación de puntos que o propio pleno, por ista volta en xeral moi distendido.
* Considero un atraso non facer públicos na web (ou doutro xeito de difusión xeral) os puntos da orde do día previstos para o pleno, o que coido que recabaría un maior interese para a cidadanía, e polo tanto redundaría no ben de todos.
* Debido á lonxitude do apartado de rogos e preguntas e a nimiedade (segundo os meus criterios) da maioría das mesmas (máis propias dunha charla informal nos corredores do pazo, ou en todo caso e para darlles pátina de formalidade, suxetos dun escrito interno, que de exposición nun pleno), alomenos por ista volta non recollerei unha soa das preguntas ou reclamacións do apartado. Tómese como protesta ante un botar para atrás ós veciños para a súa asistencia ós plenos e o seu seguemento da vida municipal, e unha rogatoria para que as preguntas sexan reguladas normativamente ou autoreguladas (preferible).

Ningún comentario: