20090921

Poboación de Ribadeo: detalle


... a lembrar que premendo co rato sobre a imaxe, pode ampliarse..
Recollido de http://www.ine.es
Ano 2008:
Provincia * Municipio * Unidade Poboacional * Poboación total * Varóns * Mulleres
27 Lugo * 051 Ribadeo * 000000 RIBADEO * 9854 * 4671 * 5183
27 Lugo * 051 Ribadeo * 080000 RIBADEO (STA. MARIA) * 6283 * 2931 * 3352
-
Poboación Superficie (km2) Densidade (hab/km2)
27051 Ribadeo 9 854 * 108,94 * 90,45
En fin, da pé a algunha curiosidade, como que as mulleres no concello sexan o 52,6%, mentras na vila son o 53,35% e na zona rural, 'só' o 51,27%
O a ver como a poboación da vila mendra mentras se estabiliza a do concello, diminuíndo polo tanto na zona rural, que queda para o 2008 en :
* Poboación total do rural * Varóns * Mulleres
* 3571 * 1740 * 1831
Está claro que as mulleres viven máis que os homes? Si, pero sen esquecer a compoñente emigratoria.
... e, para poñer a cousa en contraste, lembrar que na China, por cuestións socioeconómicas, estanse a producir cousa de 53 nacementos de varóns fronte a 47 de mulleres.

Ningún comentario: