20090918

Divide e vencerás: zonas na costa

Foi esta mesma semana. Unha previsión da Xunta. Dividir a costa en varias zonas (7) para que cada unha teña uns permisos de actuacións diferentes... coido que, máis división, máis facilidades para a incomprensión e o salto de mata, para rematar a costa galega construír nela (edificios, ...) e destruir nela (a propia costa...)

Ningún comentario: