20090923

Pleno por fases (II)

Despois da 'presentación' e da primeira parte, remato con esta entrada o pleno de 20090921.
A gratuidade dos libros de texto, moción do PSOE para apoiar a volta ó sistema de anos pasados, deixou o comentario de UPRi de que era mellor do que hai ieste curso, e o do BNG de que o actual só cobre ó 25% da xente, cun límite de emolumentos por persoa para poder percibilo de 7 203€. O PP posicionouse en contra, aclarando que o sistema anterior era de pŕestamo, non de propiedade, que non se podían subraiar, ... A moción saiu adiante, e eu, se poidera, sumaríame tamén á súa aprobación. Como comentario persoal, entendo que para aforrar a administración cousa dun 38% nesa partida, entre outras cousas fai cuadruplicar o gasto da comunidade en conxunto sobre o mesmo tema, o que non é nin moito menos eficiencia económica. En canto ó subraiado dos textos, eu mesmo lles mandei ós alumnos do ano pasado facer algunhas correccións no libro, co que os libros non son intocables, e hai moitos xeitos de estudar. A parte diso, o compartir libro implica unha responsabilidade social que non se ensina polo novo sistema, e coido que é demostrable que se o actual xeito implica máis protección relativamente para os máis pobres, o derogado non implicaba a súa desprotección. A máis, a mobilización das ANPAS para suplir o desaguisado vai no mesmo sentido que establecía o sistema anterior. E poderiamos continuar. Ou sexa, que para aforrar uns cartos a administración, Galicia vai gastar cousa de 4 veces máis (os libros eran por 4 anos) e sen melloras, senón máis ben ó contrario.
Pasouse logo a unha moción sobre sinalización turística, que saiu adiante con diversos comentarios, non estando claro cousas como que se poda facer sinalización dalgún tipo nos arcos das Catedrais, e tamén que a Deputación xa deixou iste ano 25 000€ para o punto de información turística daquela zona.
O punto seguinte, unha moción-tipo auspiciada por unha asociación foránea, a Coordinadora Amarante, para a compra pública responsable, suscitou un debate ás veces rocambolesco, pois despois de dicir que ía ser enviada a tódolos grupos para que se sumaran, non foi enviada á UPRi, que anunciou que polo tanto se abstiña, sendo apoiada polo PP.
O punto seguinte era unha moción a favor do sistema de axudas para libros de texo implantado iste curso. Estaba promovida polo PP, e tras unha explicación de UPRi, asistimos a unha votación na que votou favorablemente o PP e se abstivo a UPRi, sendo polo tanto desestimada.
Antes de entrar en rogos e preguntas, foron prantexados dous trámites de urxencia para senda mocións.
A primeira, polo PSOE, para revisión da normativa sobre a zona azul, a conto de que a xente foranea que aparca a determinadas horas na zona azul non pode conseguir os discos de horario e é multada. Falouse da posibilidade de poñer un sistema mixto, con parquímetro. Pero aprobándose por unanimidade a urxencia e a moción, quedou a cousa en que se revisaría, o que aproveitou o alcalde para aclarar ó final que tamén había que xuntarse para outras cousas, como a ordenanza sobre ruídos.
A outra moción, da UPRi, sobre a colocación das bandeiras no centro da sala, deu lugar á aclaración de que xa está a española no centro, e se están desprazadas do lugar de detrás do alcalde, como pretende UPRi, hai que mirar quen ten a preeminencia para estar detrás, o retrato do rei, que podería quedar oculto, ou as bandeiras. Novamente houbo unanimidade en considerar a urxencia e na súa aprobación.
O último punto, rogos e preguntas, xa comentei que por ista vez non o ía cubrir no blog, explicando o por que.

Ningún comentario: