20090619

Pequenas grandes novidades


1.A comisión de festas: Susana Lombardero, Celia Lombardero, José Manuel Rodríguez, Luis Fernández, Juan Antonio Edrosa Loureiro, Manuel Pérez, Roberto Rivas, Manuel López, Asunción Díaz, Nieves Freije, Ramón Sangrador, Juan José García, Víctor Cao, Rita Barrera e Alberto Moledo. Resulta que forman parte dela os sete integrantes da pasada, que en principio resignaran a súa participación segundo as novas de prensa. A cousa é que a primeira proposta é a de cambiar o lugar do recinto feiral para o aparcamento. Entendo que é o 'estable', non o de terra da Avda. Rosalía, onde houbo protestas pola celebración dun chamada 'festival'. Pero non estou fixo.
2.Preprárase a construcción dun parque eólico entre Remourelle e Barreiros. Aínda está a comezar, e dará polo tanto moito moito que falar no futuro, pero lembroume unhas postais de hai anos nas que se superpoñían os aeroxeradores á praia das catedrais...
3.Das novas de prensa dedúcese que, aínda en boas condicións de desenvolvemento, despois dun ano, aínda se tardará en ter un novo PXOM...
A vista, das Figueiras dende detrás do Edificio Praza de España.

Ningún comentario: