20090627

Asamblea da Asoc. Puente de los Santos

Un desafortunado cambio de lugar de última hora fixo posible que non chegara a tempo á xuntanza, polo que a entrada será recortada.
O auditorio estaba ocupado polas actuacións de fin de curso da EMMD que referín xoves. A primeira convocatoria da asamblea estaba prevista para as 20:30, e a segundada para as 21:00, en pleno medio das actuacións. Ó final, a xuntanza celebrouse no salón de plenos do concello, asistindo trece persoas dos (cálculo persoal) máis de 50 representantes convocados.
A xuntanza transcorreu, polo que me contaron, normalmente, con aprobación de acta, actividades e contas, a excepción dun pequeno altercado sobre un punto non recollido na acta anterior sobre o tema do leite.
O punto forte era a continuidade da asociación, que se estima asegurada en base á petición de novas diversas subvencións e proxectos. Así, está pedido un novo taller 'ria do encontro', o 4º, cun orzamento de 1 600 000 €, está redactándose un proxecto piloto, etc.
Capítulo aparte, chámame a atención e da idea dos cartos manexados no proxecto, en relación cun dos proxectos presentados, que foi encargado aunha empresa, dynamica, que puxo como condición no anteproxecto, un pago de 4 600€ + 0,6% da cantidade concedida en caso de resolución favorable. IVA aparte. Ou o 20% que supuxeron os gastos de funcionamento sobre o total (gastos de funcionamento incluídos) de manexo de cartos por certificacións (é dicir, o total de gastos)

Ningún comentario: