20090616

As barbas do veciño

Fíxome hoxe nun aviso que me chega de segundas, pola prensa, dun paseo polo casco vello de Ribadeo organizado por varias asociacións para criticar os puntos deteriorados. Comezará ás cinco da tarde na Solana e aínda que non poderei estar, que crititcar a secas paréceme negativo e coido que co que sae no blog xa hai abondo para comezar, gustaríame por varias razóns, principalmente o intercambio de visións con outra xente diferente da que trato normalmente, xente de O Tesón incluída: do negativo ó positivo, algo que a pesar do título da prensa, espero que ocorra de calquera xeito.
E paso tamén a urbanismo, a Foz, lugar parece que máis activo en asociacións do que hoxe por hoxe Ribadeo. Pois ben, os focenses plantan cara ó PXOM e din algo así como 'basta! non queremos sermóns de xente que nos veña a contar do pxom o que non nos interesa, queremos participación'. Non sei a organización que teñen, que soe ser o tendón de Aquiles do tema para chegar a unha operatividade e non a unha cacofonía, non sei se o conseguirán ou non, pero o paso está dado.

As fotos, do Ribadeo de hoxe, enmarcan a obra abandoada de Ramón González, despois de que a súa viciña pola traseira, a da casa derrubada en Rodriguez Murias, fronte a Calvo Sotelo, collera xa marcha e esteña en plena construcción. A valla de protección, de seguir a obra así, terá que cambiarse e poñerse dun xeito 'decente'.
A segunda, o mercado semanal do pasado domingo, que certamente non sei como se puido desenvoltar co aparcamento alí, con dous toldos en total, como uníndose en forma á procesión da tarde, deslavazados, ... non me esperaba atopar tal, nin esperarei atoparmo no futuro.

A terceira, e unha cousa á que non se lle deu, que eu saiba, ningunha propaganda polo momento, e que coido a merece. Un aparcamento de bicicletas na obra de Calvo Sotelo, pegado ó Cine-Teatro. De calquera xeito, para potenciar o ciclismo urbano como medio de transporte (e lembro que o alcalde é afeizoado ó tema, aínda que non por Ribadeo, pode que pola perigosidade actual mais que por non asociar cargo e andar en bici) un tratamento de choque debera incluír varios aparcamentos de vez, pero un paso é un paso. Usarase así, 'en seco', sen unha promoción organizada do transporte en bici? Coido que algunha persoa si o usará, pero que os comezos serán lentos. Ogallá me equivoque e sexa rápidamente moi usado.

Ningún comentario: