20081110

Lembranzas de curiosas contradiccións

Hai aínda poucos días que falaba da sobreproducción leiteira. Hoxe atopo no El País unha lembranza do tema. Parece unha contradiccion que España sexa afectada polas consecuencias, tendo un déficit ó producir só un 65% do que consume, pero non é contradictorio: política e economía si que ás veces contradín ó mundo real (quizais debera dicir minten sobre o mundo real).
Aparece tamén hoxe un artigo titulado 'A escola fracasa porque está obsoleta', cun manifesto ó que me apunto, dirixindo mellor que á nova de difusión, á propia asociación que promove ditas ideas. Curiosamente, os comentarios/críticas que aparecen tampouco van mal dirixidos, e coido que son compatibles (=que non son auténticas contradiccións), aínda que non o pareza.
Rastrexando en noticias, pódese ver que o paro está aumentando, aínda que en Galicia o faga menos porcentualmente que noutros lugares. Pode interpretarse como un triunfalismo de medidas económicas a nivel local galego (o que se fai dende o sistema político) ou ... como falta de man de obra cualificada, tendo un déficit de base (=previo) que está a servir de colchón amortiguador.
Remato cunha cita:"sempre soubemos que o interese egoísta e irresponsable era malo dende o punto de vista moral; agora sabemos que é malo dende o punto de vista económico". A atribución da cita, a Franklin Delano Rooselvet, presidente dos EEUU que sacou ó país da recesión (e con el, pode dicirse que ó mundo). A lembranza da cita e o razonamento con ela ó autor do artigo, Paul Krugman, premio Nobel de economía este mesmo ano, seguindo unha estela de ideas parella á de Amartya Sen (aínda que con diferencias de criterio). Mágoa: parece que calquera dos tres non fora moi escoitado (ver as actitudes políticas e económicas que polo mundo camparon estes anos e seguen a facelo, mentras rampan as desigualdades e unha política e economía maliciosas e perniciosas)

3 comentarios:

Fer Trombón dixo...

unha paradoxa é un argumento verdadeiro que aparentemente leva a unha contradicción lóxica.. sobre educación e ensinanza semella que opina todo o mundo..

o outro día tivemos un debate moi interesante sobre este tema.. e algunhas das conclusións foron que a educación esta instalada nunha triple paradoxa, a saber:

un sistema que foi forxado no século XIX...

que proxecta e reproduce os seus modelos no seculo XX.. e con profesores diluvianos

e que pretende formar xente cara o seculo XXI..

sera logo cuestión de séculos.. o mellor o tempo todo o amaña.. e senon sempre podemos falar mal del. do tempo, quero dicir

agremon dixo...

Coido que cada quen fala dunha 'educación' diferente. E o sistema educativo preténdese que 'sirva' para esa 'educación', non para 'educar' en termos xenéricos. así, moitas veces dise educación cando se está pensando en aprendizaxe.
Non é a única cousa a considerar, nin moito menos, pero coido que o debate debera comezar por aí.

Fer Trombón dixo...

totalmente de acordo compañeiro.. outro apunte:
a explicacion etimoloxica coa que se pretendia abrir debate educativo baseabase en dous conceptos ou orixes, a saber:

EDUC-ARE Significa encher. o profe sabe o alumno non e enche a cabeciña valeira do pobre alumno ignorante

EDUC-ERE Significa alumbrar dar a luz, facer salir.. esta acepción implica cambio, desenrolo e progreso..

He ahí a vella dicotomía entre educación.. modelos tradicionais que priman coñecementos e progresistas que abogan polo desenrolo persoal quizais segundo qué e onde enseñes debas de atopar o teu propio equilibrio entre as dúas coma un balancin as veces vai dun lado e as veces doutro..
en fin eu xa sabes que me decanto polo lado de EDUC-ERE. sobre todo pola miña materia..
apertas