20081124

Un pleno longo


Vexo no cargadoiro o relato do pleno ó que non puiden asistir o luns pasado. E quédome sorprendido de que se aprobe a homenaxe a Calvo Sotelo sen entrar en detalles; é dicir, algo así como 'váise facer algo'. Será que ata para eso hai discrepancias ou máis ben que se considera político o facer unha homenaxe pero realmente non se sabe moi ben que facer con el? O non estar alí impide que teña algún pequeno indicio para xulgar se é unha cousa, outra ou aínda algunha máis entre as posibles.
O plato forte parece que foi a suba de impostos. Despois dun pleno, o do pasado ano, que meteu unha forte suba, neste armonízase coa suba do custe da vida, sen igualalo, pero marcando unha liña desexable: que non haxa desaxustes para non seguir acumulando débeda, sin por elo pasar a ter superávit. Claro que como toda suba, implicou un longo debate, e entendo que alomenos un par de cuestións de fondo pasaron sen pena nin grória, sen mención, de puntillas: a xestión do rendemento do traballo no concello, asociada cos custes que temos que soportar os viciños, e tamén as cousas superfluas, que engaden gasto e non aportan máis que cousas como boato ós edís.
Polo demáis, o mesmo día no que se produce a aprobación do regulamento do asilo, (cobros, axudas, ... no e pode ser visto como un comezo de xestión 'ó privado') tamén se produce o acordo da expropición para o aparcamento de Auagas santas, sen tratar de procurar unha solución con menos impacto á beira do mar: ó fin, camiñar está moi ben para a saúde, mesmo prouce sede para que se poda consumir en establecementos próxmos, e pode dar lugar a que un tren panorámico funcione pola zona e evite esprazamentos á xente que se pode cansar máis, dando de paso algunha información que pode ser usada á volta á casa como reforzo argumental para novas visitas.
Acompañou ó pleno, para cerralo, un longo turno de peguntas.
A foto, a lembranza doutra homnaxe, ista ó Marqués de Sargadelos, Antonio Raimundo Ibáñez.

Ningún comentario: