20081113

A política das contas


No mesmo día leo: 'Ribadeo arrastra déficit' (ainda que parece haber unha lixeira mellora). Cinco multas por construcción excesiva que non se da cobrado. Unha multa a un hostaleiro por bebidas alcohólicas a menores que ... sae no boletín por dar localizado o hostaleiro...
Naturalmente, se miras atrás no tempo, as noticias poden dar moitas máis indicacións de relacións entre déficit e diversas causas (ás veces pequenas, ás veces, grandes, ás veces idiotas, ás veces, disimuladas). E polo tanto, apuntes para a solución dese déficit. Cos tempos que corren, quizáis non sexa mala idea dar un repaso ás novas para aplicar recortes.
Na foto, o cogollo principal da nova (polo momento futura, pois non comezou a funcionar) fonte no campo, cunha vista sobre o decorativo cadro de mandos tamén no mesmo parque.

Ningún comentario: