20070521

Un cuarto de hora de pleno

Ese foi o tempo que puiden asistir. O final dun total de 3/4. Dous puntos: aprobación da acta e rogos e preguntas. Naturalmente, cheguei só ó final do segundo.
A entrada foi un pequeno choque: na parte de público non había ninguén. E, ademáis, faltaban JC Andina e Santiago (que chegaría pouco despois de min).
Os temas, entre M. Valin e Balbino, consistían en reiteración e aumento de preguntas que máis ou menos xa están na rúa e foron tratadas dalgún xeito en plenos anteriores, pero eso non lle restaba interese. E menos cando o alcalde non deu pé (é dicir, negouse a darlle a palabra, dicindo o mesmo Balbino 'non ten nada que dicir') a que contestara Fernando Suárez para opinar sobre as preguntas de Valín. O das alusións de semi insultos (calificación benévola nalgúns casos) non foi un agravante, pois é xa unha especie de tradición.
Valín dixo, sobre a ocupación da rúa entre Avda. de Asturias e o Xardín, en Rosalía de Castro, ou sobre o edificio da Lodeira que denunciou Cao, ou sobre o aumento de volume do edificio en construcción da Atalaia cousas polo estilo: 'dame a sensación de que ten algo que ocultar', 'non cadran as cifras de pago' (da ocupación de vía pública aínda hoxe vixente no xardín), 'hai un trato de favor cara á empresa', 'sabe si están a traballar na obra?', ...
Sendo as réplicas do alcalde do cariz de 'non está constatado' (por exemplo, en canto á continuación de traballos no edificio da Lodeira), 'nunca tiven trato de favor', ... o único, quedou en contestar o da lodeira no próximo pleno (Valín non se presenta ás eleccións, logo non estará)
Só houbo unha pregunta máis,por parte de Santiago Fdez.,sobre se había prazas de garaxe baixo a rúa que quedará peonil entre Calvo Sotelo e Rosalía de Castro, contestando o alcalde que non o sabe.
Para remate, todos ben avenidos: grazas do alcalde a todos os que colaboraron e sorte a todos os que se presentan as eleccións.
Notei que non dixo sorte a Ribadeo, pero xa metera a Ribadeo cando agradeceu a colaboración.
Coido que é patente por que O Tesón esta vez non presentou preguntas: hai moitas sen contestar.
Mañá é outro día.

Ningún comentario: