20070528

Resultados eleccións municipais 2007 en Ribadeo

Son provisionais, pero...

votos obtidos
%sobre censo %sobre votos %sobre votos a partidos
1ºcon 2ºcon 3ºcon 4ºcon (5ºcon)
BNG 1927 21,22 30,53 31,23
1927 963,50 642,33 481,55 385,40
PP 1815 19,99 28,75 29,41
1815 907,50 605,00 453,75 363,00
PSOE 1530 16,85 24,24 24,79
1530 765,00 510,00 382,50
UPRi 899 9,90 14,24 14,57
899 449,50 299,67

Total partidos 6171 67,96 97,77 100,00

nulos 50 0,55 0,79


branco 91 1,00 1,44


total emitidos 6312 69,51 100,00


abst 30,49%
Total censo 9081

(as anteriores cifras son divisións para cálculo de números e ver cántos concellais ten cada un: váise dividindo por 1, por dous, tres, etc, e collendo no caso de Ribadeo os 13 números maiores).

é dicir, cada concellal costoulle 480 votos ó BNG, 453 ó PP, 510 ó PSOE e só 449 á UPRi.
De ter un concellal máis, tería ido a parar ó BNG, e de ter un menos, teríao perdido a UPRi.
A abstención foi do 30,49%, maior que das pasada municipais.
Previsiblemente, será alcalde Fernando Suárez, da lista máis votada, aínda que terá que selo cos votos de outro partido. Matemáticamente, a maioría podería acadarse con BNG-PP, BNG-PSOE, ou PP-PSOE, pero por cuestión de apctos a outros niveis e demáis, o lóxico é BNG-PSOE, invertindo o que pasaba no mandato anterior.
Chama a atención que os que optaron polo voto en branco sobresaen netamente sobre os votos nulos, indicando que xa se comeza a saber o significado dos votos en branco, como rexeitamento ás opcións que se presentan. Se ben polo momento a porcentaxe é pequena, non é descartable que aumente substancialmente no futuro.
De igual xeito a chama que o partido máis votado, sobre o total de votos posibles, acade pouco máis do 21%
Seguiremos a falar noutro momento.

Ningún comentario: