20070524

Día grisMellor falar do tempo: día gris en Ribadeo o de onte, onde a néboa cortábase pola tarde ata parecer densa, o mesmo que sucede esta mañá...
Onte Cristina Almeida nun acto para mulleres, hoxe a Ministra de Educación nun mítin (non nos centros escolares), veñen apoiar a 'políticos locais'. Reflexiono por que veñen estes persoeiros, será que van a facer cousas polo goberno municipal? Coido que non, só veñen prestar a figura para que a xente acuda e poder dicir que apoia unha opción, aínda que non se coñeza moito de que vai o tema.
Arrecian os actos de promoción, sen 'inauguracións' oficiais pero con foto e demáis. Onte abriu o 'aparcamento de maiores', é dicir, o parque infantil saludable con máquinas para exercicios de maiores no aparcamento municipal. Non parece que sexa sitio oportuno, pero a idea non é mala, aínda que non tiñan por que esperar ó mércores antes das votacións para abrilo (que non 'inauguralo') coa prensa diante e a xente practicando aínda co cordón posto.
O Parque de Indianos no xardín de Sela comezará a ser hoxe seguramente, ó estilo da 'primeira pedra' da autovía hai anos, antes doutras eleccións: onte estaban arranxando as farolas para non ter ningún disgusto eléctrico no amaño, e as árbores xa estaban marcadas hai algún tempo para o seu desarraigo.
A rúa tras do cine teatro, comunicando Rosalía e Calvo Sotelo e probablemente con algo de ilegalidade polos altos do edificio e os baixos con garaxe, segundo foi denunciado aínda no último pleno, xa ten as vallas a medio quitar.
Onte estaban asfaltndo a rúa Deputación, é dicir, é posible que esta tarde ou venres haxa tamén un 'acto de presentación'.
Non parece pouco, pero estamos en vésperas electorais, calquera cousa é posible.
Mentres, se para airear nos imos lonxe, no Mediterráneo están xa recollendo medusas, que cada ano chegan antes e en máis cantidade ás praias por mor do cambio climático. Por certo, as medusas cómenlle osíxeno ós peixes e impiden que o mar produza...
Voltemos a algo diferente: convócase o segundo campamento musical, e á beira está o folleto de inscrición. Lembro: premendo sobre el co rato pode terse só e maior.

1 comentario:

Anónimo dixo...

A min estos días fanme recordar aquelo de "os caciques ben prometen, moito prometen e ben, con palabras de caciques a xente non se manten" Discriminados