20070510

Bitácoras políticas en Ribadeo

Despois da presentación do ascensor de onte, presentación hoxe das dúas páxinas de partido que hai cara ó comezo de campaña en Ribadeo. ningunha das dúas se move moito, ambas están en experimentación, e hai grande diferencia entre elas. A do BNG é o 'Parladoiro' levado a internet e con algunha ligazón (non a estas páxinas), mentras que a da UPRi é un blog con fotos da viaxe a Verín, polo momento (tampouco ningunha ligazón a esta páxina). Coido que ambalasdúas están en experimentación, e para as próximas xa estarán plenamente activas, cousa que agora non se pode dicir. De calquera xeito, chama a atención que polo momento ningunha das dúas teña o programa, o omnipresente nome do deseñador na do BNG e a ocupación de máis de media pantalla pola foto do candidato nº1 do UPRi. Cousas que é de supoñer que se irán pulindo se queren unha paxina operativa con persoalidade pero sen mesianismo (por exemplo, o caso da UPRi)
E, mentras, co tema do ascensor de 2,5M€ pagados por Costas de fondo, Balbino aínda avalía se denunciar a Cao...

Ningún comentario: