20230321

Nota de prensa AVV Por Nuestro Faro: sentencia absolutoria fronte a denuncia de Eirobra

A illa Pancha, a vista de satélite

AVV Por Nuestro Faro

Nota de prensa 20230321

    Dende a AA VV POR NUESTRO FARO damos conta da sentencia absolutoria dictada pola Sección Segunda da Audiencia Provincial de Lugo, a vinte de febrero de 2023, a favor do noso compañeiro Evaristo Lombardero Rico, denunciado por Eirobra SL, que o acusaba de inxurias e calumnias, como se viu, sen fundamento nen proba de nengunha clase.

    Os antecentes son os seguintes:

1º A mediados de 2017 a empresa concesionaria do proxecto turístico do Faro da Illa Pancha presentou unha querella xudicial no Xulgado de Mondoñedo acusando a Evaristo Lombardero de un delicto de inxurias e calumnias contra a misma por declaracions realizadas a diferentes medios de comunicación.

2º O xuicio oral tivo lugar o día 5 de febreiro de 2021 no Xulgado nº 1 do Penal de Lugo resolvendo a absolución do acusado pola falta de consistencia das acusacións.

3º Esta sentencia foi recurrida pola empresa concesionaria diante da Audiencia Provincial que na data devandita ratificou a sentencia absolutoria do Xuzgado do Penal.
    Pola nosa banda procede lembrar que en ningún momento do proceso iniciado a mediados de 2015 ca concesión do faro da Illa Pancha para fins turísticos nos temos referido á empresa concesionaria, nen tan sequera a título de insinuación ou comentario algún sobre as súas actitividades. Os nosos escritos e declaracións sempre foron dirixidos ós responsables administrativos e políticos das xestions iniciadas pola Autoridade Portuaria e seguidas polo concello de Ribadeo e a Xunta de Galicia, e sempre seguindo as normas básicas de educación e respeto ás persoas. E eso pese a recibir numerosas faltas de respeto, tanto a nivel persoal como nos medios sociais e nos medios de comunicacion, a nós e ás nosas familias, e ser obxecto de actitudes despectivas que nunca quixemos respostar. Como temos reiterado en numerosas ocasións, o obxectivo inicial, que sigue sendo o principal do noso colectivo, é loitar contra a privatización da Illa Pancha por entender que se trata dun espazo singular e identitario de Ribadeo e que debera ser de uso público en todos os sentidos. Nesta proposta a personalización da empresa concesionaria carece de interese e non merece máis comentarios, sen deixar de suliñar a falla de consistencia da querella.

    Ao marxe do caso concreto actual, quixéramos poñer no centro do debate, mais unha vez, o dereito dos veciños a participar e opinar sobre as decisión políticas dos gobernos e a recibir unha información coherente e unas respostas concretas ás suas demandas sen ter que soportar deseguido desprezos, insultos e negativas diante de calquer iniciativa que non encaixe nos intereses económicos ou políticos das minorías dominantes. O caso da Illa Pancha é un exemplo paradigmático de este tipo de situacións pero non nada novo nen excepcional, do que se poden poñer outros moitos exemplos do nivel local ó internacional. Actitudes reaccionarias a calquer avance científico e cultural que non case cos seus intereses, supoñen un pesado lastre para avanzar no desenvolvemento económico e social da comunidade en conxunto, e polo tanto contribúen a agravar os problemas e carencias da sociedade actual.

    Remataremos lembrando que a negativa a recoñecer e entender os informes do Defensor del Pueblo por parte do Concello de Ribadeo e da Autoridade Portuaria é un exemplo mais das políticas negacionistas e favoritistas que fan do proxecto da Illa Pancha un modelo de actuación inaceptable, por incumplir sistematicamente as esixencias da lexislación medioambiental española e europea en zonas afectadas pola Rede Natura 2000, como é o caso da Ría de Ribadeo.

Ningún comentario: