20230311

De novo, das eleccións municipais en Vilalba

    Despois de ter publicado unha primeira entrega, seguín na procura de datos das eleccións ó concello de Vilalba, atopando os correspondentes ás dúas primeiras celebradas tras a Constitución en datoselecciones.com, co que a táboa e as gráficas quedan como segue.

    Notas:

    -Sigo agrupando na mesma liña partidos ou agrupacións deles que considero continuidade uns dos outros, como no caso AP/PP

    -No número de concelleiro, poño a marca dos anos na liña de 8,5, que sinala maioría absoluta (9).
 

Ningún comentario: