20221130

RESOLUCION DO IGN SOBRE O NOME DA RIA. Evaristo Lombardero Rico

 

RESOLUCION DO IGN SOBRE O NOME DA RÍA 

A semana pasada recibimos [Evaristo Lombardero en nome da Plataforma de defensa da ría de Ribadeo] a resolución de 15 de Novembro do Instituto Geográfico Nacional sobre o nome da Ría de Ribadeo na que resolve: 

"1.Mantener la denominación de “Ría de Ribadeo” como identificador geográfico de la ría en la que desemboca el rio Eo.

2.Otorgar al topónimo “Ría del Eo” el carácter de nombre alternativo, es decir con el mismo nivel de oficialidad y uso que “Ría de Ribadeo”. 

En la práctica esto supondrá la inclusión de ambos topónimos en todas las bases de datos geográficas y cartográficas producidas por las administraciones publicas (…)" 

O texto íntegro da resolución está colgado no blog “Ribadeando” de Antonio Gregorio e recomendamos encarecidamente a sua lectura ás persoas interesadas, porque a maioría das mensaxes que circulan están nesgadas por intereses particulares ou sectoriais e distan moito de reflectir o contido da resolución. 

Aquí imos expoñer o noso punto de vista sobre as motivacións da devandita resolución. Na páxina cuarta parágrafo terceiro podemos ler o seguinte: 

“Así, se ha constatado que la denominación “Ría del Eo” es utilizada mayoritariamente en los territorios de la margen asturiana del rio homónimo, además de estar recogida con un nivel de uso similar a “Ría de Ribadeo” en cartografía y otros documentos relativamente recientes (…) especialmente a partir de 2007 (…) También se ha detectado el uso de “Ría del Eo” en la Gaceta de Madrid –equivalente al BOE- (…) en el año 1871”. 

Estes argumentos eran tamén as ideas forza do informe da Comisión Especializada de Nombres Geográficos de 27 de setembro de 2021 cuxo informe respostamos no seu día cos argumentos que imos reproducir brevemente e que son perfectamente aplicables a esta resolución: 

1.O mantra de que a denominación “Ría del Eo” é utilizada maioritariamente na marxe asturiana é unha afirmación gratuíta que carece de soporte documental ou estudo sociolingüístico algún e so reflicte os intereses de sectores concretos.

2.O uso cartográfico da denominación “Ría del Eo” dende 2007 responde a unha decisión e influencia política e non é o resultado do azar ou doutro criterio xeográfico ou historicista.

3.A presencia dun documento oficial illado de 1871, non de “documentos”, como deixou escrito a CENG e agora reproduce o IGN non pode considerarse un argumento de peso para reformar o Nomenclator Geográfico Español porque se así fose non habería un só dato de mesmo que se mantivese en pé. O feito de un so documento ca denominación “Ría del Eo” fronte a centos de documentos ca denominación “Ría de Ribadeo” sexa utilizado con valor probatorio demostra unha clara tendenciosidade. 

Debemos suliñar asemade que a resolución que comentamos elude calquer referencia ao voto particular dun dos membros da CENG e que xa vimos reiterando pola nosa banda dende hai varios anos. A denominación “Ría del Eo” é un erro dende o punto de vista xeográfico e xeolóxico e reflicte, entre outras cousas, a crenza popular de que as rías se formaron polo efecto erosivo das correntes fluviais, cando é ben sabido que o coñecemento científico ten desbotado esta hipótese dende hai moitos anos, substituída pola certeza de que foi o afundimento dos estratos costeiros o que deu lugar a formación das rías. Entendemos que o IGN non debe dar carta de natureza a este erro conceptual sancionando unha denominación a toda luces errónea. 

Contra a resolución cómpre o recurso de alzada no prazo dun mes que exerceremos na mesma liña que aquí comentamos.

Evaristo Lombardero Rico 

Ribadeo, 29 de Novembro de 202

Ningún comentario: