20220206

Modesto Brocos e a Defensa de Lugo. Celia Castro

     Deixo un novo artigo (en dous formatos) con tema de arte escrito por Celia Castro en CROA, a revista do Castro de Viladonga: o pintor Modesto Brocos e o seu cadro 'A Defensa de Lugo'.

Brocos e a 'Defensa de Lugo' from Antonio Gregorio Montes. Nota errata: P. 177, onde di 'Caín' debe dicir 'Cam'Ningún comentario: