20220212

Coronavirus en Ribadeo, sábado 20220212

    131 casos, incidencia a 14 días por cada 100 000 habitantes, 1310.

Anteriores (e posteriores, se hai)

Ningún comentario: