20220203

Coronavirus en Vilalba, xoves 20220203

    401 casos. De novo, por riba dos 400, non remata de deidirse a baixar. 2949 de incidencia ós 14 días por cada 100 000 habitantes

Anteriores (e posteriores, se as hai).

Ningún comentario: