20201231

As notas de prensa do concello: 2020 e anteriores

   Aló polo 2007 poñíase en marcha de xeito experimental un mecanismo que se normalizou a partir do 2009. A publicación polo concello das súas propias notas de prensa. En realidade, a edición e publicaciń na web do concello foron contratadas cunha empresa, non sendo raro ver a noticia publicada nalgún medio antes que na propia web do concello. De igual xeito, as fotos adxuntas ás notas na páxina web teñen unha calidade abondo máis baixa que as que se envían ós medios. Iso fai que, cando se sinala algunha das notas aquí -e faise con frecuencia- as fotos deban ser complementadas por outras ilustracioóns se se quere unha certa calidade e é posible conseguilas: a definición que se usa de medios non parece incluír este blog. Polo demais, a comparación das notas de prensa e as novas publicadas admite diferenzas que moitas veces non pasan de ser cosméticas. Outra cousa son as novas conseguidas polos periodistas, que, ó non saír nas notas, non teñen esa referencia para comparar e seguen liñas que non teñen por que coincidir coas marcadas polo concello como sucede cando a noticia é o trasvase unha nota de prensa ó papel ou ás ondas.

   O caso é que as notas producidas polo concello (notas de prensa do concello de Ribadeo, sección 'novas' na web do concello) son máis ben notas de prensa do equipo de goberno, o que, falto de importancia nunhas, é manifesto nalgunhas outras. E que serven para marcar o rumbo da actualidade (ao menos, mediática, mais dunha amplitude moit máis xeral dun xeito máis tenue), como diversos estudos teñen analizado noutros lugares.

   O recorrido das notas de prensa foi aumentando co tempo. Nestes momentos, a falta dun día para rematar o ano 2020, levo contabilizadas 3611 notas de prensa emitidas polo sistema actual dende 2007, 335 delas este ano. Ano tras ano, pasado o 'período de proba' inicial, manifesta unha tendencia ó aumento lixeiro da frecuencia de emisión, como amosan os dous gráficos seguintes:

A curva tende a torcerse lixeiramente cara arriba


A gráfica indica a tendencia ó aumento do número de notas anuais: 7 notas máis cada ano.

   Claro que, ó anterior, hai que sobrepoñerlle que no mandato anterior houbo un número superior de concelleiros, e de concelleiros do equipo de goberno, explicando en parte ese aumento dos anos 2016 a 2019. En parte, pois vemos que o ano actual, aínda que baixou algo en relación ó anterior, segue estando en produción de notas por riba dos outros.

   A tendencia á alza pode observarse doutros xeitos. Por exemplo, o número de días do ano que se necesitou para pasar las 50 notas, e onde se apreza de xeito doado unha diminución:

   En canto á evolución dentro do ano, non hai moitas diferenzas dun ano a outro, se ben cabería axustar que, de non ser pola diminución de ritmo durante o confinamento, este ano volveríase marcar un novo fito no número de notas, polo que se apreza entre os días 100 e 140, aproximadamente:

Evolución do número de notas ó longo de cada ano. 2020 en verde escuro groso.
 
   En resume, durante 2020 o concello produxo 9 notas de prensa cada 10 días, incluídos fins de semana e festas, cunha tendencia a aumentar o número.


Ningún comentario: